Comença la tramitació de la nova Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social

La Comissió Permanent del Consell Nacional de la Discapacitat va conèixer ahir 9 de gener l'esborrany del reial decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, futura norma legal que harmonitzarà la normativa global estatal en matèria de discapacitat a Espanya.

L'esborrany, presentat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, comença així la seva tramitació formal, on es demanaran les aportacions i suggeriments de diferents instàncies, entre elles, les del moviment associatiu de les persones amb discapacitat i les seves famílies, que podran participar plantejant les seves propostes i observacions de millora.

La futura norma legal, que ha de ser aprovada pel Govern abans de finals de 2013, refondrà en un únic text legal les tres lleis genèriques de discapacitat vigents a Espanya: la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, la Llei d'Igualtat d'Oportunitats , no discriminació i Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i la llei per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

La nova normativa refosa s'ha d'adequar a l'enfocament de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, signada i ratificada per Espanya i plenament vigent.

Font: Crónica Social