La Confederació ECOM Catalunya considera inadmissible que un govern d’esquerres es plantegi, davant una situació de crisi econòmica, retallar la despesa en polítiques socials

• La Confederació ECOM Catalunya, com a representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física, demana al Govern que les dificultats econòmiques no repercuteixin en les persones més necessitades i que no utilitzin la crisi com a excusa per amagar la manca de previsió, els errors de càlculs i els desajusts que hi ha hagut amb la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal.

• ECOM prega als polítics que deixin de ‘passar-se la pilota’ eludint culpabilitats sobre el mal desplegament de la llei i que se centrin en la cerca de solucions.

• La Confederació ECOM Catalunya creu que cal obrir un debat per revisar la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i estudiar un sistema de finançament que permeti un correcte desplegament de la llei.

La Confederació ECOM Catalunya, com a representant de més de 125 entitats de persones amb discapacitat física del territori català, vol posar de manifest la seva preocupació després d’escoltar les declaracions fetes abans d’ahir per la Generalitat de Catalunya en què apuntaven la possibilitat de posposar els ajuts a persones amb menor grau de dependència davant les limitacions de finançament actuals. ‘Qualsevol persona dependent, sigui del grau que sigui, necessita per desenvolupar-se autònomament en la seva vida diària els recursos que la Llei de Promoció de l’Autonomia li pot facilitar’, afirma Ma. José Vázquez, presidenta d’ECOM. ‘Un govern d’esquerres no pot fer pagar als més necessitats les conseqüències de la crisi econòmica, és inadmissible que s’estiguin plantejant retallar la despesa en polítiques socials’, afegeix.

La presidenta d’ECOM recorda que el cas de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal no és el primer cas en què una llei pensada per resoldre les dificultats de les persones amb discapacitat no es desenvolupa per manca de finançament ‘ja va passar amb la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids) el 1982 i ara, 25 anys després, torna a passar amb la llei de l’autonomia personal’, comenta. ‘No es pot legislar sense preveure les conseqüències i l’aplicació pressupostària, ja que aquestes lleis generen expectatives a la població que després no veuen acomplertes. No serveix de res tenir drets si després no els podem exercir’, constata.

La Confederació ECOM Catalunya demana al Govern central i a la Govern català que deixin de passar-se les culpes de l’un a l’altre pel mal desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i que se centrin en la cerca de solucions ja que mentre ells discuteixen les persones segueixen sense rebre l’atenció deguda, esperant valoracions, l’elaboració del PIA o pendents del cobrament dels ajuts que els pertoca. ‘El debat sobre la crisi està derivant l’atenció dels problemes reals de la llei’, comenta Vázquez, ‘el que cal és obrir un debat per plantejar possibles solucions per aconseguir el finançament necessari per dur a terme el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal degudament’, afegeix. ‘Entenem que el desplegament no és senzill donada la complexitat de la llei i la implicació de les tres administracions, l’estatal, l’autonòmica i la local, però cal que tots els agents implicats treballem en la cerca de solucions per tal d’assegurar la millora en la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat física’, explica.

LES ENTITATS D'ECOM QUE GESTIONEN SERVEIS, EN SITUACIÓ CRÍTICA PER LA CRISI
La crisi econòmica està afectant també les entitats de la Confederació ECOM Catalunya que gestionen serveis socials com centres d’atenció diürna i d’acolliment residencial degut als endarreriments en els pagaments mensuals per part de la Generalitat de Catalunya en relació a les places que aquests centres gestionen. ‘Aquests retards en els pagaments per part de l’Administració Pública, fa que les entitats hagin d’assumir el pagament de les nòmines dels treballadors dels seus centres, mitjançant pòlisses de crèdit que s’estan esgotant, i això les ofega econòmicament’, comenta la presidenta d’ECOM. ‘La situació és crítica, si continua així algunes entitats es veuran obligades a presentar Expedients de Regulació d’Ocupació en alguns centres’, explica Vázquez. ‘Això ens posaria en un situació greu ja que els centres no tindrien personal per atendre els usuaris i aquests i les seves famílies serien els principals afectats’, afegeix. Actualment les entitats d’ECOM gestionen 1.200 places d’atenció diürna i d’acolliment residencial a Catalunya.