La PINCAT ha signat avui el Pacte per a la Infància de Catalunya

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), formada per 20 organitzacions que alhora formen part de la Taula del Tercer Sector (entre elles la Confederació ECOM Catalunya), ha participat aquest divendres a la signatura del Pacte per a la Infància a Catalunya que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya i de la consellera de Benestar Social i Família. Per part de la Plataforma d’Infància hi han participat el seu coordinador, Francesc Estellés i representants de les 20 entitats que en formen part. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras també ha participat a l’acte de la signatura.

La Plataforma d’Infància de Catalunya demana que tots els agents que han signat el Pacte (setantena d'organitzacions i entitats, col·legis professionals, grups parlamentaris i agents socials i econòmics) defineixin, abans d’acabar l’any, quins compromisos assumeixen per tal de definir accions objectivables i mesurables i acompanyats d’indicadors. La PINCAT ha signat “convençuda” el Pacte, tot i que és conscient que queda molta feina de concreció per endavant.

La PINCAT està d’acord amb l’anàlisi i el diagnòstic del Pacte i sosté que aquest Pacte ha de complir tres objectius ben clars: impulsar des d’una visió integral els drets de la infància a Catalunya, especialment per a aquella amb menys oportunitats i en situació de vulnerabilitat de la nostra societat. Vetllar perquè en totes les accions i polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància i propiciar polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.

La Plataforma d’Infància de Catalunya vol ressaltar que l’aprovació del Pacte també ha de servir per aconseguir mobilitzar i comprometre tota la societat en favor de la infància i per a “tota” la infància.

La PINCAT celebra que el Pacte reculli bona part del conjunt de consideracions i observacions realitzades per la Plataforma d’Infància de Catalunya i les entitats que representa i que han aconseguit dotar al Pacte de certs criteris, tant de forma com de principis i fonamentació, que són importants perquè garanteixen la diversitat de realitats i especificitats de la infància a casa nostra.

Durant l’últim any, la Plataforma d’Infància de Catalunya ha estat present en tot el procés i ha fet aportacions, esmenes i observacions al document que s’ha acabat signant avui. Paral•lelament, ha treballat amb el govern, partits i altres agents per definir com havia ser el document del Pacte i la seva transcendència. La PINCAT, així com les seves entitats membres, han comparegut a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya per explicar les seves propostes i fer les seves observacions sobre el Pacte.

QUI ÉS LA PINCAT?

La PINCAT està formada per 20 organitzacions (que alhora formen part de la Taula del Tercer Sector) que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència a través
de més de 900 entitats de primer nivell. Els diferents projectes i serveis de la PINCAT disposen de 750.000 places per atendre els infants i adolescents del nostre país. Aquests infants i adolescents estan atesos per 15.510 professionals i 12.300
voluntaris.

Les entitats que formen part de la PINCAT són:
- Càritas Catalunya
- COCARMI - Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
- Creu Roja
- Confederació ECOM
- Empresa Social. Cooperatives d’Atenció a les Persones
- ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
- FECEC - Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer
- FCD – Federació Catalana de Drogodependències
- FEPA - Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
- FEDAIA - Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i Adolescència
- FEDELATINA – Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya
- FEPCCAT- Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars
- Fòrum Salut Mental
- Fundació Catalana de l’Esplai
- Fundació Pere Tarrés - Coord. Catalana de Colònies, Casals i Centres d’Esplai
- Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Fundació Josep Sans
- MLP - Moviment Laic i Progressista
- Orde Hospitalari Sant Joan de Déu
- ONCE Catalunya
- Voraviu