Calen nous models d’atenció a les persones amb discapacitat en què siguin elles mateixes les que puguin decidir què necessiten

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extrauen de la jornada que divendres al matí, sota el títol ‘Vides amb IN-dependència’ va organitzar ECOM, a la Casa del Mar a Barcelona, on va reunir persones amb discapacitat i professionals d’àmbits de treball vinculats a aquest sector per reflexionar sobre l’autonomia personal i la vida independent. El missatge comú entre els participants a la jornada va ser que per a garantir l’exercici del dret a l’autonomia personal, és necessària la creació de nous models d’atenció a les persones amb discapacitat, models que potenciïn l’autodeterminació de les persones i que permetin la seva participació en la decisió d’allò què necessiten.

L’estructura de la jornada va ser un plantejament obert, amb dues taules de debat, una on es va recollir l’opinió d’Antonio Centeno, Joaquín Romero, Anna Suñé i Miriam Ballesi, persones amb discapacitat que han optat per portar una vida independent; i una altra, amb tres professionals: Daniel Guasch, representant de la càtedra d’accessibilitat de la UPC; Joan Batlle, de l’empresa pública ADIGSA; i Isabel Macarulla, d’ECOM.

Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable del Programa de Doctorat de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques), que va ser l’encarregat d’obrir la jornada, va remarcar que “’administració pública avui en dia segueix ancorada en la lògica de la eficàcia indiferent, d’homogeneïtzar els serveis i en la incapacitat de flexibilitzar. La clau del canvi està en tendir a les lògiques d’acció positiva, entenent conceptes com l’autonomia, la diversitat i la igualtat com a valors fonamentals”. La diversitat, va explicar Subirats, “cal entendre-la com la dignitat i el reconeixement de la diferència de la persona”. “I la igualtat, no s’ha d’entendre només com a igualtat d’oportunitats, sinó també com a igualtat de possibilitats i de condicions, és a dir, tenint en compte que el punt de partida de cada persona pot ser diferent”, va afegir.

Pel que fa als serveis adreçats a les persones, Subirats va constatar que “cada cop més la qualitat de servei passa per la personalització, per la capacitat de dissenyar un servei a mida de cada persona, segons les seves necessitats”. Actualment, va explicar, “l’Administració pensa encara en clau de grans categories homogènies, de crear serveis per a cadascuna de les categories i no en donar atenció personalitzada”. “Cal aconseguir un canvi, cal donar l’oportunitat a les persones de que participin en el diagnòstic de la seva situació i no donar-los el diagnòstic fet com passa ara”, va afegir.

El camí a seguir per arribar a aquests nous models d’atenció a les persones és, segons va apuntar Subirats, el que ja estan fent les entitats del tercer sector, “que ja treballen transversalment, tenint en compte la persona i el seu entorn, i que entenen la prestació de serveis adaptats a les persones”.

LA ASISTENCIA PERSONAL, EL DERECHO A LA VIVIENDA ADAPTADA Y EL ACCESO A LAS AYUDAS TÉCNICAS Y LA DOMÓTICA, LAS TRES CLAVES PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

La vida independent de les persones amb discapacitat passa, segons va quedar palès divendres al matí a la jornada, pel desenvolupament del servei d’assistent personal, “la millor fórmula que s’ha trobat fins al moment per garantir els drets i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat”, com va constatar Isabel Macarulla, responsable d’Acció Social d’ECOM i del projecte pilot d’Assistent Personal que ECOM està gestionant des del juny de 2007, en col•laboració amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya.

Macarulla va parlar de la necessitat d’ampliar l’assistent personal més enllà dels projectes pilot que s’estan desenvolupant. “Cal que aquesta figura s’estableixi com un servei al qual puguin accedir totes aquelles persones que el considerin com un recurs per a les seves vides”. També va insistir en el fet que cal un canvi en el rol dels professionals “hem d’aprendre que no hem de ‘decidir per’ i per a la persona amb discapacitat sinó que hem de saber estar al seu costat, respectar el seu ritme i donar-li el dret a decidir per ella mateixa”, ha explicat. ‘El desenvolupament de la co-responsabilitat’, el fet de compartir la responsabilitat és bàsic’, va afegir.

Macarulla va introduir també l’entorn actual de crisi en el debat, remarcant que la crisi econòmica no ha de servir d’excusa per retrocedir en els avenços que s’han fet els darrers anys respecte als drets de les persones amb discapacitat sinó al contrari “en les circumstàncies actuals s’ha de veure l’assistent personal i el sector de les persones amb discapacitat com un sector amb possibilitats reals de creixement i de creació d’ocupació”.

L’accés a la vivenda com un dret subjectiu a la persona, es va remarcar també com un dels pilars bàsics perquè la persona amb discapacitat pugui desenvolupar el seu pla de vida independent. Joan Batlle, director de la Unitat Operativa de la Vivenda Social de l’empresa pública ADIGSA, que ha substituït a Carme Trilla, que en darrera instància no ha pogut ser present a la jornada, va afirmar que des de l’Administració Pública hi ha la voluntat de possibilitar aquest accés a la vivenda i també de millorar l’accessibilitat de les edificacions i les vivendes. “L’actual normativa d’habitatge ja contempla l’obligació que tots els edificis siguin accessibles i les vivendes practicables”, va dir. Batlle va emplaçar també a ECOM a crear espais de diàleg per tal que es puguin traslladar a l’Administració les necessitats del col•lectiu i aportacions per a la millora de l’habitatge.

El concepte de disseny universal per a tothom, al qual van fer referència tant Batlle com Daniel Guasch, director de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tots de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és la “línea en què s’ha de treballar” tant en el que fa referència al disseny de l’habitatge com el que són les noves tecnologies. ‘A l’hora de dissenyar, és important atendre a la diversitat de la societat, cal pensar en solucions globals que siguin d’utilitat a totes les persones’, van remarcar.