VIII debat: Innovació organitzativa i tercer sector: noves tendències i reptes

El Tercer Sector sempre ha estat un important agent en la construcció de la societat del benestar. L'actual avaluació del model predominant d'estat del benestar permet la innovació organitzativa; aquesta innovació pot obrir noves tendències encara que aniran acompanyades de nous reptes per a les empreses de l'Economía Social i les entitats no lucratives del Tercer Sector que presten serveis de naturalesa social.

Data i hora: 17 de maig de 2012 a les 16 h
Lloc: Sala d'Actes del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (c/ Diputació, 284)
Places limitades. Per inscriure-us, accediu a l'enllaç que us indiquem en aquesta pàgina.

Podeu consultar el programa a l'altre enllaç.

La possible creació d'organitzacions hibrides constituïdes de manera conjunta per entitats i cooperatives socials, administracions públiques i empreses es una resposta que complementa els models basats en la gestió pública directa i en la contractació dels serveis públics de béns relacionals. Aquesta solució obra la porta a la creació d'aliances estratègiques i la constitució formal de noves empreses amb govern multistakeholder entre administracions públiques, empreses i entitats del Tercer Sector.

Objectius:

Visualitzar casos de cooperació entre entitats i cooperatives socials, administracions públiques i empreses en la prestació de serveis socials a nivell internacional, autonòmic i local.
Segon objectiu: Reflexionar sobre les possibilitats que en l'actualitat les entitats i cooperatives socials tenen d'avançar en la construcció d'aliances estratègiques amb les empresa i les administracions públiques en la prestació de serveis de naturalesa social.