El CERMI demana l’exempció de peatge a les autopistes per als conductors amb reducció de mobilitat

El CERMI ha plantejat als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats la modificació de la Llei General de Carreteres per declarar exempts de peatge en l’ús de les autopistes als vehicles de conductors amb discapacitat, o per al seu ús, que tinguin reconeguda administrativament la reducció de mobilitat.
El CERMI entén que aquesta mesura d’acció positiva facilitaria la mobilitat d’aquelles persones que han de fer un ús més intens dels vehicle privat per als seus desplaçaments que la resta de la població, ja que hores d’ara encara no existeix un transport públic que reuneixi les degudes condicions d’accessibilitat.
Seria també una forma de compensar el sobrecost econòmic en què incorren les persones amb reducció de mobilitat per causa de la seva discapacitat en l’accés a bens i serveis bàsics com és el del transport.
Diversos estudis recents indiquen que una persona amb discapacitat té un sobrecost econòmic afegit d’entre un 40 i 50% en relació amb les persones sense discapacitat per a l’accés als mateixos serveis.
Els conductors amb discapacitat, per exemple, han de realitzar adaptacions en el seus vehicles privats per poder conduir-los, cosa que incrementa el seu cost en una mesura d’un 40% respecte del preu habitual. A Espanya no existeixen ajuts oficials per afrontar aquest cost d’adaptació, com passa en altres països, per la qual cosa es necessiten mesures alternatives que compensin aquest esforç més gran.

Font: Butlletí CERMI