La Fundació ECOM insereix més d’un centenar de treballadors amb discapacitat a través del programa INCORPORA el 2012

La Fundació ECOM, que col•labora amb el programa INCORPORA de l’Obra Social ‘La Caixa’ des del 2006, ha inserit al llarg de 2012 un total de 106 persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, en les àrees del Maresme, Barcelona Sud i Barcelona.
Per tal d’afavorir la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió social al mercat ordinari de treball, el programa INCORPORA de l’Obra Social ‘La Caixa’ potencia de manera directa la capacitat d’inserció de les organitzacions socials adherides al programa, com és el cas de la Fundació ECOM, i contribueix a la sensibilització i la recerca d’oportunitats d’inserció dels col•lectius en risc d’exclusió amb què treballen aquestes entitats: persones amb discapacitat física, intel•lectual o sensorial, malalts mentals, joves amb dificultats per accedir a la primera feina, persones més grans de 45 anys sense experiència laboral, persones immigrades, aturats de llarga durada, dones afectades per situacions de violència domèstica...
La tasca de la Fundació ECOM, com a entitat col•laboradora d’aquest programa, és donar a conèixer a l’empresariat els avantatges que suposa per a l’empresa participar en iniciatives d’inserció laboral i la responsabilitat social corporativa, així com oferir-los assessorament en la contractació i recerca del lloc de treball adequat dins l’empresa. També, si es requereix, la Fundació ECOM realitza itineraris d’inserció personalitzats per a una millor integració a l’empresa, i fa acompanyament al nou/va treballador/a fins que està adaptat a l’empresa.
Al llarg de 2012, la Fundació ECOM ha establert contacte amb 183 empreses per tal de donar a conèixer el programa INCORPORA i fomentar la inserció de persones en risc d’exclusió social. Els Serveis d’Integració Laboral de la Fundació ECOM ha atès al llarg de 2012 un total de 219 usuaris que es trobaven en situació de cerca de feina.
La Fundació ECOM, amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de la inserció laboral de persones amb discapacitat física, constata que l’actual conjuntura econòmica del nostre país ha tingut els seus efectes negatius en l’àmbit de la inserció, donada la destrucció de llocs de treball i la reducció d’ofertes laborals. Així mateix, pel que fa al col•lectiu de persones amb discapacitat física (persones que no compten generalment amb alts nivells de formació), la dificultat d’inserció s’ha multiplicat per la major competència a l’hora d’accedir al mercat laboral, que s’ha donat amb l’increment de la demanda de llocs de feina.