La pujada de l’IVA agreuja el perjudici de les entitats socials catalanes

L’increment de l’IVA, que pujarà dos punts a partir de d’avui, tindrà un impacte de 20 milions d’euros anuals per a les entitats socials catalanes. D’aquesta manera, l’IVA suportat per les organitzacions no lucratives passarà a ser de 187 milions. En el conjunt de l’estat, la pujada de l’impost farà que l’IVA suportat per les entitats espanyoles passi de 600 milions a 688 milions.

L’increment de l’IVA agreuja la situació del Tercer Sector en relació a aquest impost. El perjudici que pateixen les organitzacions no lucratives és doble. Per una banda, perquè les entitats socials estan exemptes d’IVA i per tant no se’l poden desgravar, com si poden fer les empreses. Això suposa que una gran quantitat de recursos que es podrien dirigir a finalitats socials s’acaben destinant a pagar l’IVA dels productes i serveis que adquireixen les entitats.

En segon lloc, perquè en la contractació pública es comparen les ofertes sense IVA, i això fa que les organitzacions no lucratives competeixin en desigualtat de condicions respecte a les empreses mercantils, que es poden desgravar aquest impost.

Davant d’aquesta discriminació, des de la Taula del Tercer Sector Social tornem a demanar que es compensi a les entitats no lucratives per l’IVA que han de suportar, com ja es fa en altres països europeus. A llarg termini, sol·licitem que s’instauri un règim d’IVA zero per al sector no lucratiu.

Les organitzacions que representem desenvolupen un rol essencial en la nostra societat, especialment en el context de crisi que estem patint i que afecta més intensament els col·lectius més desfavorits. Per això considerem essencial que els recursos limitats dels que disposen les entitats puguin destinar-se completament als més necessitats, i no pas a abonar impostos com l’IVA.

En els darrers mesos s’han produït tímids avenços en l’àmbit polític per corregir aquesta discriminació. A instàncies de la Taula del Tercer Sector, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats van aprovar, el 13 d’abril i el 19 de maig respectivament, mocions per unanimitat per posar fi al greuge de les entitats socials en relació a l’IVA. En aquest sentit, demanem que aquestes iniciatives es concretin de manera urgent per millorar definitivament la situació del sector.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En formen part 27 organitzacions de segon nivell (federacions i agrupacions), entre elles la Confederació ECOM Catalunya, que representen més de 3.000 entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social.

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones.

Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya