La Federació ECOM Barcelona celebra la seva Assemblea General Ordinària el proper 23 de juliol

El proper dimecres dia 23 de juliol, a les 9.45 h. tindrà lloc la VI Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM Barcelona a la seu de la Fundació Tallers (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, Ent. 2a. de Barcelona), amb la següent ordre del dia:

1. Obertura de la sessió.
2. Sessió informativa “Com aconseguir recursos per dur a terme els nostres projectes”.
3. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió.
5. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic.
6. Presentació i admissió, si escau, de les sol•licituds d’alta de nous membres i baixes tramitades.
7. Ratificació dels 5 representants de la Federació ECOM Barcelona a la Junta Directiva de la Confederació ECOM Catalunya.
8. Ratificació dels 10 representats de la Federació ECOM Barcelona a l’Assemblea de la Confederació ECOM Catalunya.
9. Precs i preguntes.

D’altra banda, com veureu en l’ordre del dia, obrirem l’acte amb la sessió informativa “Com aconseguir recursos per dur a terme els nostres projectes”, impartida per Jessica Celdà, tècnica en gestió de subvencions d’ECOM.

En aquesta sessió s’explicarà, de forma dinàmica i participativa, quines són les vies per diversificar fons i com podem encarar la recerca de nous recursos. Els continguts de la sessió són:

• Reducció de despeses
• Generació d’ingressos
• Captació de recursos públics
• Captació de recursos privats
• Altres recursos

En breu, a la part restringida de la web d’ECOM trobareu tota la documentació dels diferents punts de l’ordre del dia. La durada de la sessió informativa serà de dues hores aproximadament. Es preveu que l’assemblea finalitzi, com a molt tard, a les 14 h.

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l'Inma Gómez (participacio@ecom.cat).