La Fundació Universia obre la V Convocatòria de beques Capacitas 2011-2012

El programa de beques Capacitas pretén fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats a través d'una educació inclusiva.

Mitjançant la concessió d'ajudes a estudiants universitaris amb discapacitat es persegueix que puguin accedir i progressar en el seu procés de formació acadèmica universitària fins a la finalització d'estudis, incrementant d'aquesta manera les oportunitats de consecució d'una ocupació de qualitat.

Podran sol·licitar les beques aquells estudiants que es trobin matriculats o estiguin en condicions de matricular-se, per primera vegada, en ensenyaments oficials de grau i de postgrau impartits per universitats espanyoles i que acreditin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.

L'import total de l'ajuda per perceptor serà, com a màxim, de 5.000 euros.

El termini de sol·licitud de beques finalitza el 30 de setembre de 2011.