ECOM compareix a la Comissió d’Infància del Parlament, com a membre de la PINCAT

El passat 5 de juny, la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), promoguda per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, va comparèixer per primer cop al Parlament de Catalunya davant els grups parlamentaris. La sessió va anar orientada a presentar la PINCAT, la seva tasca i composició, i per exposar les tres prioritats de la PINCAT en el moment actual. Manel Mora, vicepresident a la Confederació ECOM Catalunya per Barcelona (entitat membre de La Taula) va intervenir en la compareixença expressant el compromís d’ECOM de treballar pels drets de la infància i la igualtat d’oportunitats, des de la prevenció del risc fins el suport a l'autonomia dels nostres infants i adolescents. Van ser presents també en la compareixença membres de les 19 entitats que en formen part.
En la compareixença a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya, el coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya, Paco Estellés, va posar èmfasi en les tres prioritats de la PINCAT en el moment actual:
- Impulsar des d’una visió integral els drets de la infància a Catalunya, especialment per a aquella amb menys oportunitats i en situació de vulnerabilitat de la nostra societat.
- Vetllar perquè en totes les accions i polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància.
- Propiciar polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.
Estellés va remarcar la importància de l’elaboració del Pacte per a la Infància impulsat pel govern i va ressaltar que “el Pacte per a la Infància ha d’ajudar els nostres infants a creure que el futur serà millor que el que tenim actualment”. “El Pacte ha de ser un reflex del compromís de la nostra societat per a què això sigui possible. Compromís de les administracions, del Parlament, de les institucions públiques, dels agents socials, de les empreses, de les famílies, etc”, va concloure.
Pel que fa a la compareixença de Manel Mora, es va centrar bàsicament alguns dels aspectes que en referència als infants en discapacitat s’haurien de tenir en compte en el Pacte per la Infància, que són els següents:

- Cal garantir que els infants amb discapacitat puguin gaudir de les mateixes activitats que la resta d’infants i, per això cal assegurar la supressió de totes les barreres arquitectòniques, socials i de comunicació existents.

- Cal assegurar un sistema educatiu inclusiu i de qualitat que disposi dels recursos necessaris, considerant elements curriculars, metodològics i organitzatius per donar resposta a la diversitat. Aquest sistema educatiu és enriquidor per a tots els infants i adolescents.
- Cal pensar en l’adquisició de competències, tenint en compte les potencialitats i necessitats, i no tant en el simple fet d’elevar els nivells d’èxit escolar.

- És important i necessària la coordinació entre les diferents etapes educatives per tal de fer un seguiment. Cal assegurar la participació i l’escolta de l’opinió de l’infant i la seva família al llarg de la seva escolarització i, per tant, garantir que no es prenguin decisions sense ells.