ECOM dedica el segon Kit d’Accessibilitat a difondre propostes de solució per fer accessibles i segurs els carrers en plataforma única

AQUESTES PROPOSTES PER ALS CARRERS ON COTXES I VIANANTS CIRCULEN A LA MATEIXA ALÇADA SÓN FRUIT DEL TREBALL COL·LABORATIU DE LA PLATAFORMA ‘CARRERS PER TOTHOM’
Aquest mes, seguint amb la iniciativa dels "kits d'accessibilitat" per promoure el coneixement obert en aquesta matèria, des d'ECOM difonem el treball col·laboratiu fet des de la plataforma ciutadana "Carrers per a tothom", de la qual ECOM i l'entitat federada ASENDI NB en formem part des de fa més de 2 anys.
Al document que difonem (sota la imatge de la notícia trobeu el link al document) s'analitza la problemàtica de l'actual plantejament dels carrers en plataforma única (aquells que no tenen vorera i circulen a la mateixa alçada vehicles i vianants) i es descriuen diferents propostes de solució sobre el seu disseny i la gestió de la seva mobilitat per a que realment els carrers siguin accessibles i segurs per a tothom.
LA PLATAFORMA CIUTADANA “CARRERS PER TOTHOM”: QUÈ ÉS I QUÈ FA?
"Carrers per a tothom" és una plataforma ciutadana formada per diferents entitats de persones amb i sense diversitat funcional -tant visual com física- (actualment 16) que defensa el dret a la ciutat per a totes les persones. Concretament, actualment treballa per assolir unes condicions bàsiques de seguretat i accessibilitat per als vianants a l’espai públic.
"Carrers per a tothom" va néixer a Barcelona el febrer de 2015 arran de la proliferació de la solució urbanística de plataforma única d'ús mixt (on circulen a la mateixa alçada vianants i vehicles) als carrers de la ciutat amb un disseny no consensuat amb la ciutadania, perjudicial per a la seguretat i l’orientació de molts grups de vianants (infants, persones amb discapacitat visual, cognitiva, ...) i on sovint, per la col•locació d'elements com pilones, obliga a les persones usuàries de cadira de rodes, caminadors o bastons a circular per l'espai de calçada .

Així mateix, aquesta plataforma es va constituir per la necessitat d'espais de diàleg i treball conjunt entre els diferents sectors de la ciutadania amb discapacitat, i les administracions públiques i els seus equips tècnics: en aquell moment es va considerar que no hi havia una resposta adequada per part dels poders públics (municipals i autonòmics) competents en el disseny, construcció i gestió de la mobilitat d'aquests carrers.
ECOM es va adherir a la plataforma "Carrers per a tothom" al març de 2015 perquè, tal i com diuen els seus posicionaments aprovats per Assemblea el juny de 2014, entén l’accessibilitat des dels valors de la diversitat humana i el disseny per a tothom, i considera que el consens i el treball conjunt entre totes les parts implicades i la ciutadania és bàsic per a fer efectius els principis de disseny universal als nostres pobles i ciutats.
EL DISSENY I LA GESTIÓ DELS CARRERS EN PLATAFORMA ÚNICA: UN CONSENS IMPRESCINDIBLE PER GARANTIR L’ACCESSIBILITAT I LA SEGURETAT DE TOTHOM
Segons el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, el 4 de desembre d'aquest any 2017 l'espai públic urbanitzat hauria de complir les exigències d'accessibilitat vigent. Aquest fet, comporta consensuar la gestió de la mobilitat i un disseny accessible i segur per a tothom als carrers que, segons l’Ordre VIV/561/2010, han de ser de plataforma única perquè l'itinerari peatonal no acompleix l'amplada necessària per a ser accessible. És a dir, s'ha de consensuar (donat que actualment és un buit legal) com fer accessibles i segurs per a tots els vianants els carrers estrets de la ciutat, els que tenen una vorera de menys de 1,5 m d'amplada.
Per contra, actualment ens trobem amb una aposta per les plataformes úniques a la ciutat indiscriminada i sense argumentari ni humà ni tècnic, que en cap cas ha estat consensuada amb la ciutadania i que no dóna resposta a la necessitat de fer accessibles els carrers estrets: s'estan centrant els recursos i les actuacions a carrers amples (com Pere IV o Passeig de Gràcia) i no a aquells que veritablement ho necessiten per motius d'accessibilitat física i on és obligatori per requeriment legal.

Per tant, lluny d'aportar més espai al vianant a la ciutat, s'està generant perillositat, riscos elevats d'atropellament comprovats i dificultats d’orientació a molts grups de població, que molts cops no poden identificar ni tan sols si el carrer on estan és peatonal o hi circulen vehicles.

SITUACIÓ ACTUAL DE LA PLATAFORMA “CARRERS PER A TOTHOM” I DE LA SEVA TASCA
Actualment "Carrers per a tothom" segueix en actiu, està oberta a la suma amb altres entitats i persones que vulguin participar d'aquest treball comú (recentment ha incorporat 3 adhesions més i es suma a la Taula veïnal d'urbanisme), i és un referent a Barcelona del treball de base de l'accessibilitat i el dret a la ciutat sota la governança horitzontal, la transversalitat, els valors de la diversitat i el consens de totes les parts (sobretot entre les necessitats de les persones amb discapacitat física i les persones amb discapacitat visual).
Així mateix, aquesta plataforma també s'està conformant com a agent de defensa de la qualitat democràtica dels espais i processos de participació ciutadana a Barcelona, i està ampliant el seu territori d'acció a nivell català donat que els problemes d'accessibilitat que tracta malauradament són presents a molts municipis. I, per tant, la regulació i implantació de solucions no ha d'incrementar les desigualtats territorials d'accessibilitat que ja existeixen i ha de permetre l'exercici de drets a totes les persones allà on visquin.
De la mateixa manera, el seu treball s'està centrant també en les regulacions de les terrasses de bars i restaurants al carrer, i altres temes de mobilitat com el transport públic.
En relació als carrers en plataforma única, actualment es segueix treballant tant a nivell autonòmic (a través de la redacció del futur Decret d'accessibilitat de Catalunya, que desplega la Llei 13/2014), com a nivell Barcelona ciutat: la setmana passada es va registrar la sol•licitud de reunió amb les regidores Janet Sanz i Mercedes Vidal (de Ecologia urbana i Mobilitat, respectivament) després de reiterades incidències en la qualitat democràtica del procés de treball iniciat amb el consistori a finals del passat 2016. Un espai on s'havien de consensuar els criteris de disseny i gestió d'aquests carrers, i provar les diferents opcions de paviments podotàctils per a que la senyalització fos efectiva per a persones cegues i amb baixa visió i alhora no interferís negativament en la mobilitat de persones amb discapacitat física.
En aquest sentit, des de "Carrers per a tothom" es demana que, amb la suma de tots i totes, es consensuïn mesures que realment serveixin per pacificar el trànsit i retornin els carrers a les persones. I que això es faci dins uns espais de treball efectius, realment democràtics, amb veritable voluntat constructiva i compromís polític i tècnic. Tot plegat amb l'objectiu de construir pobles i ciutats més humanes : sense el factor humà de la diversitat (funcional, d'edat, gènere, cultura...) és impossible avançar cap a una mobilitat sostenible, accessible i segura per a tothom a Barcelona i a tots els municipis.

Si voleu saber més sobre "Carrers per a tothom" hi podeu contactar a través del seu mail carrersperatothom@gmail.com , o escrivint un mail a la persona referent d'ECOM que hi participa a accessibilitat@ecom.cat