ECOM, en xarxes a Barcelona per millorar la inclusió, social i laboral, de les persones amb discapacitat

Des de l’àrea de laboral -concretament des del SIL BCN-, ECOM participa molt activament a la Xarxa Barcelona Inclusió al Mercat Ordinari de Treball (XIB), constituïda el desembre del 2014 amb l’objectiu que el treball de col•laboració entre el govern local i el tercer sector més capdavanter en l’àmbit de la inserció en el mercat laboral ordinari esdevingui una estratègia per impulsar la inclusió social de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball de la Ciutat.

A més d'ECOM, també en formen part l’AcidH, Federació ACAPPS, i les Fundacions Aura, Catalana Síndrome de Down, Els Tres Turons i Joia-Serveis d’inserció de salut mental. L’Ajuntament de Barcelona hi és representat per l’equip d’assessorament laboral EAL.

Aquest treball en xarxa permet conèixer i compartir experiències i coneixements que poden millorar, sense dubte, la quantitat i qualitat de la integració laboral de persones amb discapacitat en mercat ordinari de treball. Entre d’altres, els objectius de la XIB són d’establir una nova estratègia de treball conjunt públic-privat per millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió d’aquesta integració laboral; validar metodologies i processos d’inserció realitzats fins ara per cada una de les entitats, compartir-los i dur-los a la pràctica; incrementar coneixements mitjançant l’intercanvi de bones practiques i de formació; donar més visibilitat a la contractació de persones amb discapacitat.

La XIB, a més, s’ha incorporat a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per fomentar la inclusió social, que enguany celebrarà el desè aniversari.

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva inclou la creació de xarxes temàtiques d’acció, integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen finalitats i metodologies, per cooperar i dirigir el treball compartit cap a objectius estratègics i operatius comuns. ECOM en forma part i participa a tres de les xarxes que conformen l’Acord: A més de la XIB, està present a la Xarxa d’economia social de Barcelona i la Xarxa NUST-Nous Usos Socials del Temps.

Un cop l’any, se celebra la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i ECOM hi assisteix.

L’any 2014, la Federació ECOM va rebre un reconeixement de l’Acord per la seva tasca en la promoció del voluntariat.