La Generalitat posa en marxa el Sistema d’Informació Social Hèrcules

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés de creació del Sistema d’Informació Social Hèrcules, un sistema tecnològic que permetrà l’intercanvi d’informació social i garantirà l’accés a la informació sobre les prestacions de la Cartera de Serveis Socials.

L’article 42 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials disposa complir el mandat d’establir un Sistema d’Informació Social comú, compartit, compartible i coordinat. Per això la Generalitat ha creat l’Hèrcules, que garantirà la disponibilitat de la informació relativa a les prestacions i a la Cartera de Serveis Socials mitjançant un sistema tecnològic, en què estarà totalment garantida la privacitat de les dades i les comunicacions entre els usuaris.

L’Hèrcules s’està construint seguin un model descentralitzat pel que fa al subministrament de dades i al tractament que en fan les administracions i altres agents implicats en els Serveis Socials. La informació s’elaborarà a partir d’un llenguatge comú i d’uns conceptes unificats per part de tots aquests agents implicats en les polítiques socials.

Cal recordar que aquesta llei es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya. L’acord final va ser fruit d’un procés participatiu que va permetre incorporar moltes aportacions per part de la societat civil organitzada. En resum, la llei situa les persones al centre del Sistema Català de Serveis Socials, en reconèixer el dret subjectiu d’accedir-hi, tot impulsant mesures per assolir la cobertura universal. L’accés i l’intercanvi àgil de la informació és un aspecte cabdal a l’hora d’aconseguir aquest objectiu.

Font: Dixit, Butlletí del Departament d'Acció Social i Ciutadania