Més de 34.000 persones vulnerables, desateses a Catalunya per les retallades del govern central en polítiques d’ocupació, segons la Taula del Tercer Sector

Aquestes retallades poden fer augmentar l’exclusió social de moltes persones.

La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, entre les quals hi ha la Confederació Ecom Catalunya, mostra la seva preocupació després d’analitzar les retallades que ha anunciat el govern central a través dels pressupostos de l’Estat referent a les Polítiques d’Ocupació. Les últimes setmanes, les notícies sobre el projecte de pressupostos 2012 del govern de l’Estat han parlat d’una dràstica disminució prevista per als recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació que gestiona la Generalitat de Catalunya per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Un gran nombre d’entitats del Tercer Sector Social català, entre les quals hi ha ECOM, col•laboren des de fa molts anys amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en la formació, orientació i inserció sòcio-laboral dels col•lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball: aturats de llarga durada, joves que han fracassat a l’escola, perceptors de la PIRMI, persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, amb trastorns mentals, etc.

La Taula del Tercer Sector alerta que les retallades del govern central, si s’acaben confirmant, tindran un impacte gravíssim sobre aquesta xarxa de 212 entitats socials i els usuaris que atenen:
34.124 usuaris quedaran desatesos (discapacitats i altres persones vulnerables amb dificultat d’accés al mercat de treball).
11.897 usuaris deixaran de ser inserits al mercat de treball.
2.510 treballadors amb discapacitat i/o trastorn mental de Centres Especials de Treball seran acomiadats.
908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.
22 entitats faran fallida o es veuran abocades a tancar.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, ha fet arribar una carta a la ministra de Treball i Seguretat Social, Fátima Báñez i al president de la Generalitat, Artur Mas mostrant la preocupació de les entitats socials catalans davant aquesta situació.

Des de la Taula del Tercer Sector s'aposta per preservar el model actual. Nombrosos estudis, s'afirma, han demostrat els darrers anys que la reinserció laboral de persones amb especials dificultats no s’assoleix només amb incentius fiscals a les empreses -la línia que sembla voler prioritzar el govern de l’Estat-. Sinó que les pràctiques que han demostrat millors resultats són les que es basen en polítiques actives, itineraris personalitzats, la col•laboració d’empreses socialment responsables i el desenvolupament d’empreses de l’economia social.

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 245.000 voluntaris, dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones.