S'anuncia una possible reforma dels requisits necessaris de constitució de les fundacions catalanes

La Consellera de Justícia ha anunciat una possible reforma de la llei a fi d'evitar que fundacions d'àmbit presumptament català s'inscriguin en el registre estatal a causa d'una menor exigència de condicions.

L'aprovació de la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, reguladora de les associacions i fundacions catalanes, va endurir els requisits necessaris de constitució de les fundacions d'àmbit català.

Així per exemple, el patrimoni fundacional exigit a Catalunya és de 60.000 euros a diferència dels 30.000 previstos en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions d'aplicació a les fundacions d’àmbit estatal. A més a Catalunya s'exigeix que al costat de la carta fundacional s'incorpori un projecte de viabilitat econòmica.

El descens d'inscripcions en el registre de fundacions ja s'ha fet notar i de les 160 fundacions anuals que aproximadament es constituïen a Catalunya conforme a la llei de fundacions anterior s'ha passat a unes 70. A manera d'exemple es cita la Fundació Lluís Llach inscrita en el registre estatal a causa dels motius anteriorment citats.

Font: Xarxanet.org