Al 70% de famílies amb discapacitats li costa arribar a final de mes

El 70% de les famílies amb persones amb discapacitat té dificultats per arribar a final de mes, davant del 60% de les llars a nivell general, segons es desprèn de les conclusions d'un estudi elaborat per Fundació Adecco amb motiu del Dia Internacional de la Família, que es commemora el 15 de maig.
En concret, d'aquest percentatge, el 29,5% de les famílies amb persones amb discapacitat afirma que té molta dificultat per arribar a final de mes, el 31,4% declara tenir certa dificultat i el 9,1% diu tenir dificultats. Per contra, el 30% restant assenyala que no té aquest tipus de problemes en la seva economia domèstica.
Entre les causes que provoquen els principals problemes econòmics, el document fa al • lusió als recursos destinats a l'atenció i tractaments específics que rep el familiar, per millorar la seva qualitat de vida i fomentar el seu desenvolupament.
En concret, segons les dades de l'enquesta, les teràpies i tractaments de la persona amb discapacitat representen entre un 30% i un 40% dels ingressos bruts que arriben a la família per a un 33,2% dels enquestats. En un 8,9% dels casos, aquest percentatge és més gran ja que un 3,3% destina entre el 40% i el 50% de la seva retribució, un 2,8% entre un 50% i un 60% i un 2 , 8% inverteix més del 60%.
A més, la majoria de les famílies que compten amb un membre amb discapacitat (93,9%) creu que les ajudes que reben són insuficients i reclama més suports econòmics, subvencions per a l'accés a l'educació, l'ensenyament i altres serveis relacionats amb la formació, accessibilitat (eliminació de barreres arquitectòniques en edificis comunitaris), i més sensibilització en l'entorn educatiu i empresarial.
El document també especifica que "la fotografia més comuna" de la família amb una persona amb discapacitat està composta per quatre persones: dos pares i dos fills, un d'ells amb discapacitat, sent la més freqüent la intel • lectual (27%) mentre que la orgànica se situa en últim lloc, amb un 5%.
SENSE OCUPACIÓ I SOBREPROTEGITS
Respecte a la seva situació laboral, en un 58,9% de les famílies treballen dues persones, enfront d'un 38,4% on només té feina un membre (normalment el pare o la mare) i un 2,7% que té a tots seus membres en atur. En el cas de les persones amb discapacitat que componen la unitat familiar i són majors d'edat, un 56% està desocupat, enfront del 44% que sí que té feina.
En preguntar a les famílies per la seva confiança en la futura integració del familiar amb discapacitat, més de la meitat (51%) no confia que el seu parent trobi feina. La majoria (32,7%) atribueix aquesta circumstància a les barreres que encara existeixen en la societat i en les empreses, que llasten la incorporació de treballadors amb discapacitat a causa de prejudicis i falsos estereotips, segons Adecco.
També hi ha un 18,4% que opina que el seu familiar no trobarà feina pel seu elevat grau d'afectació, que li impedeix ser autònom i desenvolupar-se en l'entorn empresarial. Segons les dades de l'enquesta, un 28,1% dels enquestats tendeix a la sobreprotecció, encara que sense ser conscient. No obstant això, la gran majoria (71,9%) intenta fomentar l'autonomia del seu familiar amb discapacitat.
BENESTAR, LA PRINCIPAL PRIORITAT
Tot i les esmentades dificultats per arribar a final de mes, els enquestats afirmen que el benestar del seu familiar amb discapacitat "està per sobre de tot" i no dubten a invertir recursos econòmics en la millora de la seva qualitat de vida. Així, un 98% declara que el seu familiar amb discapacitat realitza tractaments i/o teràpies de suport.
La majoria d'elles són de tipus terapèutic -atenció primerenca, logopèdia, fisioteràpia, psicopedagogia relacionades amb l'oci, per fomentar les habilitats socials i la capacitat de comunicació -, i les formatives (8,8%).
El 50% dels enquestats creu que aquestes teràpies seran molt útils per al seu familiar, el 35% bastant útils; el 10,4% una mica útils i tan sols un 4,8% considera que seran poc o gens útils.
Font: Europa Press