Constituïda una Xarxa Estatal de Dones amb Discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va constituir a finals de juliol una Xarxa Estatal de Dones amb Discapacitat (REMD), amb la finalitat de treballar per agrupar els esforços de les dones amb discapacitat dels moviments sectorials i participar en el disseny, desenvolupament i monitorització de polítiques, accions i programes que es portin a terme en matèria de gènere o de discapacitat.

La REMD incorporarà en la seva estructura a totes les comissions de dones dels CERMIS Autonòmics, així com les comissions de dones de les organitzacions de persones amb discapacitat i organitzacions específiques de dones amb discapacitat que ho sol•licitin, cosa que garantirà la representativitat geogràfica i de totes les discapacitats.

Aquesta xarxa està configurada com una plataforma d’intercanvi i treball, fonamentalment virtual. Hores d’ara, el CERMI està treballant en l’elaboració d’un espai web que aculli totes les activitats previstes per al proper any: fòrums, fons documental, butlletí electrònic, etc.

A través d’aquesta xarxa s’espera enfortir el moviment associatiu de les dones amb discapacitat a Espanya, però, sobretot, aprofundir també en els temes prioritaris que impedeixen l’accés en igualtat als recursos econòmics, educatius i socials de les dones amb discapacitat.