La Federació ASEM reconeguda com Entitat d'Utilitat Pública

La Federació ASEM amb data 4 de maig ha estat reconeguda pel Ministeri de l'Interior com a Entitat d'Utilitat Pública. Aquesta declaració és un reconeixement a la tasca de la Federació ASEM en la millora de la qualitat de vida de les persones que conviuen amb una malaltia neuromuscular.

Aquesta declaració permet a l'entitat acollir-se a la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, el que permetrà desgravacions en les donacions de particulars o d'entitats.