El sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones en col·lapse, per l’anunci d’impagament per part de la Generalitat aquest juliol

- LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES QUE GESTIONEN SERVEIS SOCIALS DE RESPONSABILITAT PÚBLICA ALERTEN DE LA IMPOSSIBILITAT DE FER FRONT A L’IMPAGAMENT DE LA GENERALITAT.

- PROP DE 100.000 PROFESSIONALS PODEN VEURE PERILLAR EL PAGAMENT DE LA SEVA NÒMINA AQUEST MES.

- L’IMPACTE D’AQUESTA SITUACIÓ CAP ALS COL·LECTIUS QUE ATENEN LES ORGANITZACIONS DEL SECTOR ÉS EXTREMADAMENT GREU I ATENTA CONTRA DRETS SOCIALS BÀSICS.

L’anunci de la Generalitat de Catalunya que aquest mes de Juliol no podrà fer efectiu cap pagament al sector de serveis socials ha alarmat a les organitzacions d’iniciativa social que gestionen serveis de responsabilitat pública des d’una voluntat expressa no mercantil a Catalunya, segons ha informat a través d’un comunicat La Confederació, organització que aglutina les set associacions empresarials d’iniciativa social més representatives que actuen en el sector de serveis d’atenció a les persones a Catalunya, entre elles La Patronal ECOM.

La Confederació exposa que, si bé el sector ja es trobava en una delicada situació per la recorrent davallada de recursos dirigits al desenvolupament de polítiques socials, així com pel deute acumulat per part de les administracions públiques, aquesta nova situació d’impagament aboca al sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones al col·lapse absolut. I deixar caure les entitats i empreses socials té unes conseqüències gravíssimes com a país ja que suposa desatendre drets bàsics de les persones i col·lectius que ja estan patint situacions d’extrema vulnerabilitat: persones amb discapacitat, gent gran, infants i joves amb especials dificultats, persones immigrades, etc.

Davant aquest context d’incertesa, el marge d’actuació de les organitzacions és mínim i per tant, des de La Confederació s’apel·la a la responsabilitat del Govern i es reclama:

- El pagament dels imports previstos per aquest mes de juliol de 2012 per a la prestació de serveis socials de responsabilitat pública i que, fonamentalment, es tradueixen en nòmines dels professionals.

- El compromís per situar el sector no lucratiu com a prioritari.

- Una major transparència i planificació per part de la Generalitat de Catalunya en tot allò relatiu al pagament a proveïdors de serveis públics: és inacceptable assabentar-se de la manca de tresoreria 5 dies abans de final de mes.

- El compromís del Govern per negociar amb les entitats financeres en nom del sector per tal que facilitin l’accés a línies de crèdit que permetin fer front a la situació.

- L’estudi i posada en marxa d’un fons de rescat pel sector social.

Finalment, el sector demana amb caràcter de màxima urgència una reunió amb el President de la Generalitat de Catalunya per tal de poder exposar-li la situació i veure les maneres de garantir la sostenibilitat d’un sector que, per la seva funció social, és i ha estat sempre un aliat estratègic del Govern de Catalunya.

----------------------------------------------------------------

Les entitats que conformen La Confederació són:

Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC)
Associació Empresarial d’Economia Social
DINCAT (Discapacitat intel·lectual de Catalunya)
Agrupació Catalana de Centres de Profunds (ACCP)
Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP)
Associació Empresarial ECOM (Patronal ECOM)
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE)
Associació Patronal del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CAPSS)

Totes elles representen un volum aproximat de 800 entitats i de 49.000 treballadors.