Manifest d'ECOM en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Demà, 3 de desembre, se celebra arreu del món el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. En motiu d'aquesta commemoració ECOM, en representació de les més de 165 entitats de persones amb discapacitat física que agrupa de tota España, ha recollit en un manifest un seguit de demandes orientades a la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

MÉS AUTONOMIA PERSONAL, MENYS DEPENDÈNCIA

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, les persones amb discapacitat física volem fer palesa la voluntat d’exercir els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes i per això demanem disposar dels serveis i prestacions que ens garanteixin poder gaudir de plena autonomia personal per dur a terme els nostres projectes de vida.

Per això, demanem a les administracions públiques i agents competents:

- L’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei d’Assistent Personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona, com a sistema que, d’acord a les experiències pilot que s’han desenvolupat en els darrers anys, garanteix l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.

- El reconeixement per part de les administracions del fet demostrat i diferenciat d’un greuge econòmic comparatiu que fa que les persones amb discapacitat hagin de fer un sobreesforç econòmic molt superior a la resta de la ciutadania per desenvolupar en igualtat de condicions i oportunitats les seves vides. Aquest reconeixement s’haurà de tenir en compte a l’hora d’establir els càlculs per determinar l’aportació de la persona usuària als serveis del Sistema Català de Serveis Socials.

- Una aposta ferma de les administracions per garantir el dret de les persones amb discapacitat física a viure en ambients desinstitucionalitzats (és a dir, lluny de serveis residencials), afavorint sempre que sigui possible l’estada de les persones a la pròpia llar. Així mateix, demanem la posada en marxa, per a aquells casos en què l’estada a la pròpia llar no sigui possible, d’apartaments amb serveis comuns per a la vida independent.

- L’accessibilitat a tots els pobles i ciutats en el transport, els carrers, els edificis públics, els equipaments culturals, els comerços i tots els espais on desenvolupem les nostres vides. Així com el compromís de les administracions públiques per impulsar la investigació i facilitar l’accés a les ajudes tècniques i domòtica que proporcionen l‘autonomia a la llar i en els nostres desplaçaments.

Així mateix, des d’ECOM demanem un millor tracte i reconeixement a la feina feta per les entitats que treballen dia a dia acompanyant, assessorant, donant suport i prestant serveis al col·lectiu de persones amb discapacitat física i que en aquests moments estan passant per una situació molt crítica com a conseqüència dels endarreriments en les resolucions i els cobraments de les subvencions per al manteniment d’activitats i serveis.