Satisfacció del primer any del Servei d’assessorament en recursos per a persones amb discapacitat, promogut per la Diputació de Barcelona i ECOM

La Diputació de Barcelona i la Fundació ECOM ofereixen des de fa un any als professionals dels serveis locals de Barcelona un servei d'assessorament on line, relacionat amb la discapacitat, i una guia de recursos sobre discapacitat permanentment actualitzada, que es pot consultar al web de la Diputació de Barcelona i al web d’ECOM.
Després d'un any de funcionament, el servei d’assessorament on line ha obtingut una valoració de 9 punts en una enquesta de satisfacció realitzada als usuaris. Els aspectes valorats han estat l'atenció rebuda, la utilitat del servei, la rapidesa en la resposta, la utilitat de la guia, l'interès dels continguts i la facilitat per trobar la informació, entre d'altres. Tots han tingut una valoració superior a 8,8 punts.
Quant a les temàtiques de les consultes rebudes, els temes més demandats han estat els relacionats amb serveis socials (consulta d'ajuts per residències, centres ocupacionals, respir, tuteles,...), que han suposat un 25% del total, seguits pels temes d'habitatge (ajuts econòmics, protecció del llogater, subvencions,...), que representen un 13%; i per les demandes sobre pensions i prestacions econòmiques (un 11%). La major part de les consultes rebudes provenen de treballadors socials i educadors, tant d'ajuntaments com de consells comarcals.
Pel que fa a la guia on line, en aquest primer any ha tingut més de 7.000 visites i s'han descarregat més de 900 documents, entre els que destaquen els referents a les quanties de les pensions i els que fan referència a entitats que ofereixen informació i serveis especialitzats.
SERVEI D’ASSESSORAMENT ON LINE (per a professionals del serveis locals de Barcelona): suportmunicipis@ecom.cat
GUIA DE RECURSOS SOBRE DISCAPACITAT: www.diba.cat/benestar/guia-recursos i www.ecom.cat.