ECOM entra a formar part del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona

ECOM ha estat escollida recentment per altres entitats de Barcelona que formen part del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes per entrar a formar part del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, el màxim òrgan consultiu i de participació del Consistori barceloní en el qual es debaten els afers principals de la ciutat. La presència d’ECOM en aquest òrgan té l’objectiu de defensar els interessos de les entitats i les persones amb discapacitat física i de poder seguir d’aprop les actuacions que es duguin a terme a Barcelona per tal que aquestes afavoreixen la qualitat de vida i l’exercici dels drets del nostre col·lectiu.

El Consell de Ciutat està presidit per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i està integrat també per representants dels diferents grups polítics municipals, dels Consells Ciutadans de Districte i dels Consells Sectorials de Districte, de les institucions més significatives de la ciutat, de quinze entitats escollides del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, de barcelonins d’especial rellevància ciutadana i altres ciutadans de Barcelona que han manifestat els seu interès per ser-hi presents i que han estat escollides aleatòriament entre tots els interessats.

Aquest espai de representació cívica que és el Consell de Ciutat es reuneix ordinàriament cada sis mesos i pot fer-ho de manera extraordinària quan sigui convocat per la presidència per iniciativa pròpia o bé per petició del 30% dels seus membres.