Una sentència reconeix el dret a percebre amb retroactivitat els ajuts de la Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència

Una sentència de la sala del jutjat del social de Barcelona ha rebutjat l’últim recurs de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya i ha reconegut a Antonio Moreno, del col•lectiu Papá de l’Álex, el dret a percebre els ajuts a la Dependència amb efectes retroactius des que es va aprovar la llei i no des que es va donar llum verda al reglament, cinc mesos més tard. Ara aquesta sentència obre la porta a que tots els grans dependents que van sol•licitar la seva prestació el maig de 2007 puguin cobrar els endarreriments corresponents, presentant recursos de revisió davant el Departament de Benestar Social i Família, denominació actual de la conselleria. En cas de no percebre’ls per aquest simple tràmit administratiu podrien interposar també un recurs davant els tribunals.

Segons els assessors d’Antonio Moreno, aquesta reclamació s’hauria de fer en un termini màxim de dos mesos. Aquesta reclamació només seria vàlida per a aquelles persones que van fer la sol•licitud en el període immediat a l’aprovació del reglament, i com molt es podria estendre als dos mesos següents, donat que s’ha d’entendre que qui es va retardar més en la sol•licitud ho va fer de forma voluntària i ja no té dret a efectes retroactius.

LA HISTÒRIA DEL CAS D’ANTONIO MORENO

La Llei de la Dependència va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 però no va ser fins a cinc mesos després quan es van començar a pagar els ajuts un cop es va aprovar el reglament que fixava els barem d’avaluació. En considerar que no era problema seu la falta de barems i, tenint en compte que la llei fixava un termini màxim de tres mesos per la seva posada en marxa, Antonio Moreno va reclamar els endarreriments des del mes de gener en representació del seu fill Alexander Moreno Saludes, reconegut amb una dependència de grau III, nivell 2, davant la Generalitat de Catalunya.

La primera reclamació d’Antonio Moreno davant un jutjat del social de Barcelona fou desestimada, però posteriorment el TSJC va revocar la decisió. La Generalitat va presentar recurs de cassació al Suprem i ara ha perdut. L’auto del Suprem dóna validesa a una fallada anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el passat mes de març ja va donar la raó a Antonio Moreno en la demanda interposada.