Vols estudiar però no trobes centre, o els estudis que vols?

L’ASSOCIACIÓ AUXILIA, FEDERADA A ECOM, OFEREIX EL PROJECTE “CAP BARRERA A LA TEVA FORMACIÓ”

Auxilia, a través del voluntariat, treballa per a la integració cultural i social de persones amb discapacitat física que no poden estudiar i millorar el seu nivel cultural. Abarca tot el territori nacional.
En aquesta ocasió presenta “Cap barrera a la teva formació”, un programa d’ensenyament a distància adreçat especialment a les persones amb discapacitat física que no disposen de mitjans per a assistir a un centre normalitzat, ja sigui per no disposen de transport adaptat o perquè els centres no són accessibles, o bé perquè per la seva edat ja han superat l’etapa normal d’escolarització, o perquè volen aprendre temes concrets del seu interés.

Els requisits per poder accedir-hi són:
-còpia el Certificat de Minusvalia
-foto de carnet
-omplir el Full d’Inscripció que pot sol•licitar-se a Auxilia

- METODOLOGIA

L'Ensenyament es fa mitjançant Voluntaris - Professors. Els materials específics per a l'estudi (llibres, CD, cassets, apunts, etc) són de propietat d'Auxilia la qual els cedeix de forma gratuïta (tant a alumnes com professors) fins al final dels estudis per als quals s’han facilitat.

ÀREES D'ENSENYAMENT

-Ensenyament Normalitzat

S'imparteixen i es dóna suport a totes les assignatures compreses en l'ensenyament reglat: bàsica, primària, secundària, batxillerat, accés a la Universitat i escoles oficials d'idiomes.
Se segueixen els Programes Oficials de la Comunitat en la qual resideix l'alumne la qual cosa li permet, si així ho desitja, poder presentar-se a exàmens oficials i obtenir els títols corresponents.

-Ensenyament NO normalitzada.

Poden estudiar-se idiomes (francès, anglès, alemany, italià, castellà, català, gallec, valencià); comptabilitat; dibuix artístic i lineal; cuina; costura; infermeria, etc. En qualsevol cas sempre es busca adaptar el nivell d'estudis a les capacitats dels alumnes i a les seves preferències. En aquests casos l'alumne no es presenta a cap examen oficial i avança en els seus estudis en funció de la valoració del voluntari - professor.

-Ensenyament específic

Entenem que hi ha persones que no volen seguir uns estudis però tenen un especial interès per aprendre certs temes específics: astronomia, flora i jardineria, relaxació, art, geografia, història, natura, fauna, etc.
Auxilia està oberta a escoltar propostes dels alumnes i buscar els mitjans i les persones necessaris per facilitar l'ensenyament dels temes nous que se sol•licitin.

COM ES COORDINA L'ENSENYAMENT

L'Ensenyament a Distància està regulat per un equip de Voluntaris (Responsables) que té cura de coordinar tots els materials d'estudi i les comunicacions de treball i relació entre alumnes i professors. Aquesta tasca es porta a terme a la seu d’Auxilia a Barcelona i a través de la Coordinació General d’Ensenyament a Distància d’Auxilia, en la qual es fa un seguiment de cada cas en curs.
La relació alumne - professor es du a terme per correu postal o per correu electrònic.

ACTIVITATS

Al llarg de l'any i per als alumnes d'Auxilia es convoquen activitats participatives a través de concursos: literaris, fotografia, dibuix, collage, projectes, Trobades nacionals, escrits i col•laboracions per a la revista Corresinform, òrgan de difusió i comunicació entre tots els membres d’Auxilia, etc.

VOLUNTARIAT - PROFESSORAT

Tota persona amb coneixements sòlids d'una àrea d'estudi (idiomes, ciències, lletres) o amb experiència professional (matemàtiques, química, física, dibuix, comptabilitat, informàtica, etc) pot ser Voluntari - Professor d'Auxilia. No cal que sigui una persona titulada, només cal que domini una temàtica en concret.

Els interessats (tant alumnes, com a voluntaris - professors) a participar de l'Ensenyament a Distància de Auxilia poden contactar amb la nostra Secretaria i sol•licitar el tríptic informatiu.

Més informació
AUXILIA - ENSEÑANZA A DISTANCIA
ANGLÍ, 50 – 2º , 08017 – BARCELONA
Tel: 932 047 502 (10 a 14 h)
email: enseadistancia@auxilia.es
www.auxilia.es