Coneixeu el nou itinerari accessible al Parc Natural de la Serra de Collserola?

La primera intervenció per aconseguir el nou itinerari d’accés universal s'ha realitzat als voltants de l’estació del Baixador de Vallvidrera i la Vil·la Joana (Museu Verdaguer).
Fins que es completin les obres que possibilitaran enllaçar l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb el Centre d’Informació, l’itinerari adaptat té dos trams individualitzats: l’un discorre pel camí del fondal que comunica l’estació del Baixador de Vallvidrera amb la font Nova; l’altre va des de Vil·la Joana (Museu Verdaguer) a la “Taula dels bisbes”.

El paviment de l'itinerari s'ha realitzat amb un terra estabilitzat amb trams de tarima feta de fibra de fusta i materials reciclats, naturals i ecològics, adaptat per a tot tipus d'usuaris. S'han instal•lat baranes i sòcols d'acer galvanitzat, per a la protecció i guiatge per a les persones amb deficiències de visió. La informació de la senyalització del recorregut està en braille; a més de guiar l’usuari, explica la vegetació pròpia d’aquesta zona, el patrimoni arquitectònic i la fauna, i informa sobre el grau d'accessibilitat de cada tram.

El nou itinerari d’accés universal ha estat dissenyat pels serveis tècnics del Consorci del Parc de Collserola en el marc de la renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació “La Caixa”. La inversió total ha estat de 208.767,88 €. Amb aquest pressupost s'ha construït l'itinerari adaptat i també s'han realitzat treballs de millora a l'àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Està previst continuar adaptant les àrees de lleure, miradors i altres espais d’afluència, amb places d'aparcament reservades i taules adaptades, i perllongar l’itinerari fins al Centre d’Informació del Parc.

En l'execució del projecte hi han intervingut persones de col·lectius amb risc d'exclusió sociolaboral. Concretament, hi han participat cinc persones de l’empresa Can Cet, Centre d'Inserció Socio Laboral i tres de la Fundació Privada Trinijove, ambdues entitats especialitzades en persones amb problemes de salut mental o discapacitats físiques.