Artur Mas es reuneix amb les entitats de la Federació ECOM Lleida

El cap de l’oposició per a la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va visitar el passat divendres 3 de juliol les noves instal·lacions de l’Associació ASPID de Lleida, entitat federada a ECOM. Mas va aprofitar la seva visita per reunir-se amb els representants de la Federació ECOM Lleida, la federació territorial que aplega diferents entitats de persones amb discapacitat física de la província de Lleida.

Les entitats de la Federació ECOM Lleida van aprofitar la seva trobada amb Artur Mas per traslladar-li la seva preocupació respecte la situació actual amb què es troben les persones amb discapacitat física a Catalunya i també per exposar quines són les seves necessitats. Les demandes que la Federació ECOM Lleida van fer a Artur Mas són:

1. Una solució a l’actual finançament davant de programes d’atenció social i laboral a les persones amb discapacitat física. La Federació ECOM Lleida va explicar que les organitzacions, davant el context econòmic actual, estan travessant una situació econòmica insostenible ja que l’endarreriment produït tant en l’obertura de convocatòries de sol·licitud de subvencions per aquest any 2009 així com en les corresponents resolucions, i el retard també en els pagaments corresponents pels serveis prestats, les està portant a una situació de gravetat econòmica.
La realitat és que les organitzacions estan desenvolupant programes de caràcter continuats (Serveis d’Integració laboral i Centre Atenció Diürna) des del 1 de gener d’aquest any 2009 sense haver obtingut cap finançament parcial, ni bestreta per al desenvolupament d’aquests programes. El finançament que les organitzacions han hagut de dedicar a la gestió i manteniment d’aquests dos programes, i a l’espera del cobrament de les subvencions pendents, és de 245.000 € aproximadament, una quantitat que per entitats sense ànim de lucre es fan totalment inassumible.

2. Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. En referència a aquest programa ECOM Lleida va demanar que, donat que les persones amb discapacitat no es poden beneficiar encara de la figura de l’assistent personal que ofereix la Llei 39/2006 perquè encara no està del tot instaurada ni clarificada, caldria que des del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar es donés un grau de suport més elevat per a les persones amb discapacitat física.
Aquest programa, que té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia, mitjançant l'atorgament d'un ajut econòmic complementari per donar-li el suport personal necessari per promoure la seva integració social, està adreçat a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental i persones sord-cegues que vulguin viure soles o amb d'altres persones i que necessitin suport personal per al desenvolupament de la vida autònoma. Tot i així, la Federació ECOM Lleida constata que s’han informat sobre com es realitzaran aquest 2009 les valoracions per accedir als ajuts d’aquest programa i la resposta ha estat que es faran servir els mateixos criteris que l’any anterior i que, en conseqüència, no s’acceptarà cap sol·licitud de persones amb discapacitat física. ECOM Lleida exigeix que se solucioni aquesta situació ja que oficialment el Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar està adreçat a tres col·lectius de persones amb discapacitat (físics, psíquics i mentals) que, tot i que tenen necessitats totalment diferents, tots requereixen igualment ajuts per afavorir la seva autonomia.

3. Referent a la Llei de dependència. De les moltes mancances que té la llei de la dependència, ECOM Lleida va remarcar la situació en què es troben les persones que tenen esclerosi múltiple, que només poden accedir a ser beneficiàries d'ajuts aquelles que tenen un deteriorament molt important. La majoria dels usuaris de les entitats d’ECOM Lleida que tenen esclerosi múltiple tenen limitacions lleus i/o moderades però a edats molt joves cosa que també els dificulta l’accés a una vida de qualitat.

4. Pel que fa a les places del centre. La Federació ECOM Lleida va reclamar una ampliació de places per poder fer front a les necessitats de rehabilitació cada cop més complexes i amb usuaris més joves que necessiten atenció individualitzada tant l'afectat com la seva família.

5. Respecte al transport adaptat: Els representants d’ECOM Lleida van demanar una millora urgent en els transports ja que consideren que les mancances en el transport adaptat de la província de Lleida són un dels grans handicaps de les persones que tenen discapacitat física. Cal un transport de qualitat per poder accedir als serveis de rehabilitació i atenció social d’una forma més ràpida i accessible.

La Federació ECOM Lleida està formada per AREMI (Associació per la Rehabilitació de Minusvàlids), Esclerosi Múltiple–Associació de Lleida, Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), Fundació per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple, Associació de Malalts del Ronyó de Lleida i Aragó (ARLA), Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica, Club Esportiu ASPID, Fundació AREMI i Associació Parkinson.

Font: Federació ECOM Lleida