Èxit de la Jornada sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat organitzada per ECOM

Més d’un centenar de persones van participar el passat 5 de desembre en la jornada sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que ECOM va organitzar, en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sota el lema ‘Coneix els teus drets i defensa’ls’.
La primera part de la jornada va tenir un enfocament teòric, amb la participació de Lourdes Márquez, cap de Departament de Relacions Socials i Plans Estratègics de la Fundación ONCE, que va centrar la seva intervenció en la jurisprudència sobre la no discriminació de les persones amb discapacitat fent menció d’algunes sentències dels tribunals sobre aquesta qüestió. Van participar també en aquesta primera part Núria Gómez i Antonio Centeno, membres de l’Associació SOLCOM, que van exposar quina és la raó de ser d’aquesta associació que actua perquè els Drets Humans de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies es respectin i es facin acomplir davant els Tribunals de Justícia, així com també per estar alerta davant l’incompliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de la Persones amb Discapacitat, oferint a les persones assessorament i suport per garantir la no discriminació d’aquest col•lectiu.
Després del marc teòric, la jornada es va centrar en mostrar als assistents alguns dels canals que existeixen actualment per denunciar la vulneració dels drets. Així es va comptar amb presentacions de Judit Macaya, de la Sindicatura de Greuges de Catalunya; Núria Pons, de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres; Esther Sesma, de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona; i de Montserrat Torrent, de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. Les seves intervencions van descriure detalladament com s’han d’adreçar les persones a aquestes institucions i/o organitzacions per denunciar qualsevol circumstància, i van mostrar un anàlisi sobre la tipologia de denúncies més freqüents registrades en l’últim any pel que fa a discapacitat.