El CERMI publica la primera guia per a l'autodefensa per a persones amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat ha publicat una guia pràctica per a la defensa de les persones amb discapacitat, concebuda com una eina perquè cada persona que tinguin una discapacitat pugui convertir-se en autodefensor dels seus drets.
Aquesta publicació ofereix una panoràmica del marc legal, internacional i nacional, que protegeixi els drets d’aquesta part de la ciutadania, així com consells, orientacions, recursos i instruments perquè la persona amb discapacitat faci valer els seus drets per si mateixa.
La guia neix de la consideració que és la mateixa persona amb discapacitat la més interessada en la defensa dels seus drets i en combatre la discriminació i és per això que cal sigui l’agent principal de la seva defensa. Per això, necessita conèixer les lleis i desenvolupar unes habilitats de protecció en un entorn social complex i moltes vegades hostil.
Aquesta guia, la primera d’aquestes característiques que s’edita a Espanya, està pensada per a totes les discapacitat. Està disponible en format fulletó i en format digital, i es podrà descarregar de la pàgina web del CERMI, www.cermi.es