Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec poden demanar la bestreta de les noves ajudes fiscals

LES DEDUCCIONS S'INCLOURAN A la DECLARACIÓ DE L'IRPF
Les famílies nombroses i les que tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec poden des d'aquest dimecres 7 de gener sol·licitar a l'Agència Tributària l'abonament anticipat de les noves deduccions en l'IRPF que incorpora la reforma fiscal que va entrar el vigor l'1 de gener.
Les deduccions, tal com informa l'agència de notícies Servimedia, s'inclouran a la declaració anual d'IRPF del 2015, a presentar en 2016, on es regularitzaran les quantitats que s'haguessin percebut com a abonament anticipat. En concret, la sol•licitud es poden presentar per Internet o telèfon des d'aquest 7 de gener i presencialment des del 3 de febrer.
L'Agència Tributària ha començat ja a enviar cartes informatives als beneficiaris potencials, en les quals recull els requisits i procediment per a la percepció mensual d'aquests impostos negatius.
La sol•licitud del pagament anticipat es podrà realitzar de manera col•lectiva o individual mitjançant la presentació d'un nou model (el 143), per cadascuna de les deduccions, acumulables entre si, a les quals els beneficiaris tinguin dret (100 euros mensuals per família nombrosa i per cada descendent i ascendent amb discapacitat; 200 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial).
Les deduccions, que podran aconseguir els 1.200 euros anuals per cada descendent o ascendent amb discapacitat i per família nombrosa, i els 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.
Des d'Hisenda recorden que els requisits són realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa i tenir dret a l'aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d'una família nombrosa.
El límit per a cadascuna de les deduccions seran les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats reportades en cada període impositiu. Si es tingués dret a la deducció per comptar amb diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el límit s'aplicarà de forma independent respecte de cadascun d'ells.
Font: Solidaritat Digital