L’ONCE ingressa com a nova entitat sòcia de la Taula

A la XXVIII Assemblea General de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, celebrada el passat 19 de desembre, es va aprovar la incorporació de ONCE Catalunya a la Taula.

Tot i que l’ONCE ja formava part indirectament de la Taula a través de COCARMI, des dels seus inicis, ara ha entrat a formar-ne part com a membre directe, al igual que altres organitzacions que també són membres de COCARMI com DINCAT, ECOM i FEPCCAT, que també són membres de la Taula.

La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres especials de treball.

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals organitzacions de segon nivell del sector i que agrupen entitats que atenen als col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a estendre el benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa al sector davant les administracions públiques i la societat en general.