S’inicia la tramitació parlamentària de la Llei per l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats i els seus gossos d’assistència

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va presentar ahir al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència, perquè s’iniciï la seva tramitació parlamentària. Aquesta nova normativa suposarà un pas endavant respecte a l’actual Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura als usuaris i usuàries d’aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d’atacs imminents.

La futura Llei garantirà l’accés als llocs, allotjaments, establiments, locals i transports públics o d’ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d’assistència. També regula l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.

El text del Projecte de Llei ha estat elaborat amb la col·laboració de diverses entitats relacionades amb aquesta àrea. Concretament, el Col·legi de Veterinaris i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Associació Catalana de Gossos d’Assistència (entitat federada a ECOM), la Fundació Bocalan, Isla Animal, la Associación Española de Perros de Asistencia Catalunya i la Fundación ONCE de Perros Guía. També hi han intervingut la Federació Ecom, Mifas, l’Associació d’Usuaris Cecs de Catalunya, Asocide, l’Associació Catalana de Propersones Sordcegues, l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals, la Asociación de Implantados Conclerares de España, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, l’Associació Catalana per a la promoció de les Persones Sordes, l’Associació de Diabètics de Catalunya, l’Associació Catalana de Malalts Epilèptics, la Federació d’Autisme de Catalunya, la Fundació Mas Casadevall, així com l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

CARNET I IDENTIFICATIU ESPECÍFIC
La condició de gos d’assistència es reconeixerà mitjançant un carnet atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. El gos també portarà un distintiu oficial d’identificació en un lloc visible. A més, haurà de passar per una revisió sanitària anual per certificar que compleix totes les condicions higièniques i sanitàries que marca la normativa.

La Llei classifica els gossos d’assistència en les tipologies següents:
-Gos guia o pigall: educat i ensinistrat per guiar una persona amb discapacitat visual o sordcega.
-Gos de servei: educat i ensinistrat per prestar ajuda en les activitats de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’entorn extern a les persones amb discapacitat física.
-Gos de senyalització de sons: educat i ensinistrat per avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-li la font de procedència.
-Gos d’avís: educat i ensinistrat per avisar les persones que pateixen malalties com l’epilèpsia, la diabetis o altres malalties, que puguin necessitar el seu servei.
-Gos per a persones amb autisme: educat i ensinistrat per tenir cura de la integritat física, controlar situacions d’emergència i guiar la persona amb aquesta discapacitat.

ELS CENTRES D’ENSINISTRAMENT
El Departament d’Acció Social i Ciutadania serà l’encarregat d’autoritzar els centres d’ensinistrament de gossos d’assistència a Catalunya. Entre d’altres requisits, aquest tipus de centres hauran de comptar amb l’espai físic suficient per l’ensinistrament de gossos; complir amb la legislació vigent en matèria de salut i protecció animal i medi ambient; i disposar com a mínim d’un director/a, un professional de l’ensinistrament de gossos d’assistència amb la qualificació adient, un/a veterinari/ària i un/a psicòleg/òloga.

La Llei també inclou la creació d’un Registre de centres i unitats de vinculació, que és la formada per la persona amb discapacitat i el gos especialment ensinistrat per a ella.

D’altra banda, la nova normativa preveu la creació en un termini màxim de dos anys d’una qualificació professional d’ensinistrament de gossos d’assistència. Acció Social i Ciutadania i el Departament d’Educació ja estan treballant per crear aquesta nova qualificació. Mentrestant, podran exercir com a professionals en els centres reconeguts, les persones que acreditin una experiència mínima de dos anys en aquest camp o les que estiguin en possessió d’un títol o diploma d’ensinistrament de gossos d’assistència per una altra escola nacional o estrangera de reconegut prestigi.

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.