VIII Debat del Fòrum Economia Social

INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I TERCER SECTOR: NOVES TENDÈNCIES I REPTES. EL 17 DE MAIG

El Tercer Sector sempre ha estat un important agent en la construcció de la societat del benestar. La innovació organitzativa és avui possible, i pot obrir noves tendències encara que aniran acompanyades de nous reptes per a les empreses de l’Economía Social i les entitats no lucratives del Tercer Sector que presten serveis de naturalesa social.

Així, a més de la conferència ‘The third sector and public service partnerships in Scotland: can the third sector survive the recession?’, a càrrec del Sr. Stephen Osborne, Professor d’Administració Pública Internacional i director del Centre d’Investigació sobre Serveis Públics en l’ Escola de Negocis de la Universitat de Edimburg, es visibilitzaran casos de cooperació entre entitats i cooperatives socials, administracions públiques i empreses en la prestació de serveis socials a nivell internacional, autonòmic i local.

Podeu consultar el programa en primer enllaç que us indiquem.
Data: 17 de maig de 2012
Hora: 16:00
Lloc: Sala d'Actes del Consell deTreball, Econòmic i Social de Catalunya (Carrer Diputació 284) Places limitades.
Per a la inscripció, ompliu la butlleta que trobareu al segon enllaç que trobareu a la dreta d’aquesta página.