El CERMI veu insuficient la Llei de Justícia Gratuïta perquè introdueix

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) considera que els termes de l'avantprojecte de la Llei de Justícia Gratuïta aprovat divendres passat pel Consell de Ministres són "insuficients" i "introdueix restriccions a les persones amb discapacitat". A més, assenyala que plantejarà a Justícia propostes que millorin la llei.

No obstant això, apunta que "en línies generals l'avantprojecte manté la posició favorable respecte a les persones amb discapacitat, en relació amb el benefici que atorgava la legislació vigent aprovada el 2006".

Així mateix, exposa que "el reconeixement excepcional del benefici que es pot fer a les persones amb discapacitat i per al qual s'amplien els llindars de renda fins a 5 vegades l'IPREM, es restringeix ara només a plets que tinguin relació amb la discapacitat del beneficiari, quan en la legislació vigent s'aplica a tot tipus d'assumptes amb independència que l'objecte que dugui a litigar estigui connectat amb la discapacitat ".

En aquest sentit, explica que aquest requisit, inexistent fins ara, suposa "una pèrdua parcial del dret", de manera que proposarà la seva eliminació, plantejant mantenir el règim actual, "més d'acord amb la realitat de les persones amb discapacitat i les seves famílies".

Quant a l'ampliació del benefici de justícia gratuïta per a persones amb discapacitat psíquica - quan es tracti de processos en què aquestes hagin estat víctimes d'abusos o maltractament -, apunta que el CERMI ho considera "un avanç", tot i que demanarà al ministeri que "modifiqui la redacció per estendre'la les persones amb discapacitat d'especial protecció - categoria que inclou les persones amb discapacitat intel • lectual, així com a aquelles que presenten una malaltia mental -.

Finalment, manifesta que proposarà a Justícia que aquest benefici no es limiti només als processos derivats d'un abús o maltractament del qual siguin víctimes aquestes persones amb discapacitat, sinó que "comprengui tots els litigis que es puguin suscitar a les mateixes amb què el seu discapacitat guardi relació ".

Font: Europa Press