Es crearà un títol per a les persones sense formació que atenen a persones dependents

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, va anunciar el passat dissabte, 25 d’abril, la creació d’un títol de grau mig per a persones que no tenen formació però que acrediten experiència en la cura de persones dependents o en educació infantil (nens entre cero i tres anys). Per obtenir aquesta titulació, que permetrà accedir als llocs de treball que es crearan amb l’aplicació de la Llei de la Dependència, s’haurà de realitzar un curs i una prova per demostrar les capacitats necessàries.

El títol, regulat per un decret dels ministeris d’Educació i Treball que serà aprovat d’aquí tres setmanes, permetrà accedir a un lloc de feina al voltant de 500.000 persones, en la seva majoria dones, segons els càlculs del Govern. L’objectiu és facilitar la creació d’ocupació i l’accés als llocs de treball que s’estan generant en aquest sector. Segons va afirmar Fernández de la Vega, ‘aquesta mesura afavorirà especialment a les dones que viuen en zones rurals ja que l’obtenció d’aquest títol les permetrà crear cooperatives en llocs als quals no arriben les empreses que ofereixen aquests serveis socials’.