Repsol edita una guia per promoure l'accessibilitat de les seves estacions de servei

Repsol va presentar el passat 24 de febrer la "Guia d'Accessibilitat a Estacions de Servei", que proposa un conjunt de normes que serveixen d'orientació per facilitar i millorar l'accés de les persones amb discapacitat a les estacions de servei, i analitza els aspectes que s'han de considerar en la construcció d'aquestes instal•lacions, tenint en compte criteris d'accessibilitat.

Aquest document, que pretén convertir-se en un referent per al sector matèria d'accessibilitat, defineix també "un model únic" d'Accessibilitat Global AENOR, implantat en dues de les estacions de servei adaptades que posseeix Repsol segons criteris d'accessibilitat global, a Móstoles (Madrid) i a Saragossa. Aquestes estacions són dues de les primeres que expliquen|compten amb aquest certificat d'AENOR.