El Síndic de Greuges demana que es prenguin mesures pels retards en l’aplicació de la Llei de l'Autonomia Personal

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, dirigida per Carme Capdevila, que prengui les mesures adequades que permetin corregir els retards que es registren en l’aplicació i el desplegament de la Llei de l’Autonomia Personal a Catalunya. El Síndic ha fet arribar els seus suggeriments després de rebre més de 300 queixes sobre el desplegament d’aquesta norma i com a resultat de l’actuació d’ofici que va obrir l’any 2007.

El 32% d’aquestes queixes fan referència als retards que estan succeint en la resolució de la valoració, un 28% són retards en l’elaboració dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) i un 9,2%, en el cobrament les prestacions assignades. Ribó ha demanat arbitrar mesures organitzatives per solucionar aquests retards i aconseguir complir els terminis establerts per la llei per evitar així perjudicar els drets de les persones dependents. Ha puntualitzat també que és necessari establir una millor coordinació entre les administracions implicades en el desplegament de la Llei de l’Autonomia Personal, i els prestadors de serveis, i ha demanat que es fomenti la formació dels professionals encarregats d’elaborar els PIA, així com que es creïn mesures de suport als cuidadors no professionals.

L’informe recull també altres suggeriments com: que es garanteixi que les persones dependents tinguin la possibilitat d’escollir la prestació o el servei més adequat a les seves necessitats; que s’incrementi el número de centres i els serveis d’atenció a les persones dependents que configuren la xarxa i el catàleg de serveis socials; que es millori la informació que reben les persones interessades sobre els procediments que els afecten, ja que ara per ara és insuficient; i que s’estableixin els mecanismes adequats per poder garantir el dret dels ciutadans a conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació dels seus expedients.

Font: Europa Press