El Govern català aprova la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei marc de la protecció social de Catalunya

El Govern ha iniciat la tramitació de la llei marc de la protecció social de Catalunya amb l’objectiu de blindar el model català d’estat del benestar. Amb la futura norma, el Govern pretén prioritzar el manteniment de la cohesió social del país, un pilar especialment important en l’actual context de crisi econòmica. Així ho van anunciar ahir la conselllera de Benestar Social i Família, Neus Munté i el conseller de la presidència, Francesc Homs a la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’ahir dimarts.
Aquesta llei és “un punt de partida d’una proposta legislativa que vol ser ambiciosa però també de compromís amb les polítiques socials a Catalunya”, segons va destacar la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté.
La llei té un doble objectiu: protegir el model d’estat del benestar català i promoure polítiques d’inclusió per donar resposta a les noves i dures necessitats socials que han sorgit com a conseqüència de la crisi.
L'estat del benestar està format pel sistema de seguretat social, el sistema de salut, el d'educació, el sistema de serveis socials, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Es tracta d'un dels motors econòmics generadors de riquesa i d’equilibri territorial. Aquesta nova llei vetllarà per la sostenibilitat present i futura de les polítiques socials i incorporarà els principis bàsics de la solidaritat; la cohesió social; la responsabilitat personal; la universalitat; la col•laboració público-privada i la coresponsabilitat; la iniciativa social; l’equitat territorial i l’eficàcia, eficiència i subsidiarietat.
Paral•lelament, la nova llei suposarà una actualització de la normativa vigent i garantirà l'equilibri necessari entre la qualitat i la sostenibilitat del sistema, seguint els preceptes de la Comissió Europea, que recomana millorar les estratègies d'inclusió activa, fer un ús eficient i eficaç dels pressupostos socials, així com simplificar els sistemes de prestació i la seva administració per assegurar que les persones més necessitades rebin el suport adequat.