ECOM obté per a les seves entitats federades més de dos milions d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2012

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2012, ECOM va obtenir per a les seves entitats federades un total de 2.303.150 €. Aquesta xifra suposa un descens d’un 2,53% respecte la recaptació aconseguida a la convocatòria del 2011.
Concretament, ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2012 un total de 44 projectes, dividits en tres programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 22 projectes dels quals 9 han aconseguit finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.
Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 16 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte continuar o finalitzar la construcció i la dotació d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).
I, en el darrer programa, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat sis projectes, dos dels quals han aconseguit finançament.
Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 19 projectes dels 44 presentats. 16 d’aquests projectes ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i 3 és el primer cop que n’obtenen. Es tracta d’un projecte d’inserció laboral de persones amb discapacitat (dins del primer programa) i de dos projectes que fan referència a millores en les instal·lacions i/o adquisició d’equipament en centres que ja estan en funcionament (dins del segon).