La promoció de l’autonomia personal s’estén a tots els graus de dependència

La promoció de l'autonomia personal s'estén a tots els graus de dependència d'acord amb el que estableix el reial decret publicat l'1 de maig de 2015 en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en virtut del qual es modifica el catàleg de prestacions i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, d'ara endavant la prestació de serveis per a la promoció de l'autonomia personal s'estendrà a tots els graus de dependència, i no es limitarà a la dependència moderada com succeïa fins ara.

El reial decret del 27 de desembre de 2013 ja regulava el servei de promoció de l'autonomia personal per a les persones de grau I (dependència moderada), i el Reial decret publicat ara ho amplia ara a les de grau II (dependència severa) i grau III (gran dependència).
Segons declaracions del CERMI, “aquesta decisió era reclamada i esperada pel sector de la discapacitat, ja que suposa estendre la prestació del servei de promoció de l'autonomia personal a tots els graus de dependència i eliminar així una restricció que no estava justificada”.

HORES DE SUPORT

La norma publicada l'1 de maig en el BOE estableix que les persones qualificades amb grau I o II (dependència moderada o severa) rebran un mínim de dotze hores mensuals d'atenció o el seu equivalent en sessions.

Quant a les de grau III o gran dependència, es contempla un mínim de vuit hores mensuals d'atenció o el seu equivalent en sessions.
També s'especifiquen com a serveis de promoció de l'autonomia personal l'habilitació i teràpia ocupacional, l'atenció primerenca, l'estimulació cognitiva, la promoció, el manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, l'habilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual i els suports personals, atenció i cures en allotjaments de suport a la inclusió comunitària.