Jornada sobre el 'Sistema de Qualificacions Professionals'

El proper 23 de febrer, l’International Institute de Madrid (Miguel Ángel 8, Madrid), acollirà, a partir de les 10 h. i fins a les 17.15 hores, la jornada ‘Sistema de Qualificacions Professionals’, que té l’objectiu d’intercanvi de bones pràctiques en matèria de qualificacions professionals entre els diferents territoris, incorporant exemples a nivell europeu que puguin aportar elements de reflexió que alimentin la posa en marxa del sistema a les Comunitats Autònomes.

La voluntat amb aquesta iniciativa és generar un espai de reflexió entorn a les mesures necessàries perquè les persones en situació o risc d’exclusió siguin beneficiades pel canvi de sistema.

Els destinaris d’aquesta jornada són els professionals o personal voluntari d’Administracions Públiques i del Tercer Sector d’Acció Social que desenvolupin tasques d’Informació i Orientació per a l’Ocupació.

En aquesta mateixa pàgina trobeu l’enllaç on consultar el programa de la jornada i com formalitzar la vostra inscripció.