Es busca fisioterapeuta voluntari o voluntària per a l’escola d’educació especial Bluefields, Nicaragua

ENtreAguas és una organització sense ànim de lucre sorgida per a col·laborar amb l’Associació Los Pipitos, de pares i mares amb fills i filles amb discapacitat de Nicaragua, i l’escola d’educació especial del municipi de Bluefields. El projecte té com a objectius l’educació de nens i nenes i joves amb discapacitat, la seva integració en la societat i el foment del desenvolupament de tot el seu potencial i de la seva autonomia.

EntreAguas busca una persona voluntària fisioterapeuta per anar a Bluefields per donar atenció a infants amb discapacitat (sobretot paràlisi cerebrals infantils). Seria durant 2 o 3 mesos dins d'aquest any 2012.
El bitllet aniria a càrrec de la persona voluntària i l'allotjament i la manutenció l'ofereix l’ONG.

Si hi esteu interessats o interessades, trobareu en aquesta pàgina l’enllaç al bloc i al Facebook, per posar-vos-hi en contacte.