ASPID crea un Consell Social i de Participació per millorar el funcionament de l’entitat

L’Associació de Paraplègics i Discapacitats de Lleida, ASPID, converteix el seu Grup de Dinamització i crea un Consell Social i de Participació per aconseguir més cohesió i participació de socis i treballadors.

El creixement de l’entitat, especialment en serveis, es tradueix en un progressiu augment del nombre de professionals implicats. És per això que s’ha plantejat la necessitat de crear canals de relació i participació entre l’equip professional, socis i sòcies, i junta directiva, per “mantenir la cohesió entre les persones i la il·lusió de treballar pels mateixos objectius –la integració social plena de totes les persones mitjançant una vida realment independent-”.

El Consell Social i de Participació neix de l’evolució del Grup de Dinamització de l’entitat, que fa uns deu anys que funciona, format per entre quinze i vint socis. Aquest Grup han estat analitzant i reflexionant sobre el funcionament de l’associació i l’acompliment dels seus objectius; afavorint la participació dels socis i establint canals de comunicació per fer possible aquesta participació; aportant suggeriments a la junta directiva en temes importants com l’atorgament del Premi ASPID, la Jornada tècnica anual, el funcionament associatiu, etc.
El Consell Social i de Participació tindrà els mateixos objectius, però amb més responsabilitat de propostes en temes importants i una composició més àmplia, ja que incorporarà dos professionals de l’entitat per cada àrea de treball. El resultat serà un grup potent, que s’haurà de mantenir entre 20 i 30 membres, i que tindrà previst reunir-se un mínim de tres vegades l’any.
Les reunions del Consell Social i de Participació estaran molt preparades i tindran una durada llarga, unes tres hores, per afavorir la reflexió i la participació de tothom, de manera que s’arribin a definir propostes clares i concretes, per portar-les a la Junta Directiva d’ASPID que és qui tindrà l’última paraula.

Per saber més sobre aquest consell o plantejar dubtes, propostes o d’altres es pot fer a: consellsocial@aspidlleida.com