Persones amb seqüeles físiques per Accident Vascular Cerebral que no puguin costejar un tractament de fisioteràpia, el rebran gratuïtament

ECOM i el Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) van signar un conveni per la promoció conjunta d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població, en especial, de les persones amb discapacitat física. La primera iniciativa que posen en marxa és l’apropament de la fisioteràpia a socis i sòcies de les entitats federades a ECOM amb discapacitat o dependència que per motius econòmics no poden rebre aquest tipus de tractament a nivell privat o bé que han hagut de deixar de rebre’l a causa de les restriccions econòmiques.

Aquesta cooperació s’ha iniciat de forma pilot amb un grup de persones de l’associació federada AVECE de Sant Boi de Llobregat que presenten seqüeles físiques posteriors a un Accident Vascular Cerebral (AVC) i que no poden assumir el cost econòmic d’un tractament privat de fisioteràpia ni el reben per part del sistema públic. En funció dels resultats, es preveu anar-la ampliant.

Per què fisioteràpia?
La fisioteràpia és clau per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, ja que pot ajudar a promoure, mantenir i augmentar el seu nivell de salut en totes les etapes de la vida. Moltes d’aquestes persones, per la seva situació de cronicitat, requereixen atencions sanitàries continuades, freqüents i especialitzades, que en la major part dels casos no són cobertes pel sistema públic sanitari. El sistema públic sol estar més orientat a oferir un diagnòstic i una solució curativa, i no tant a una atenció continuada adreçada al manteniment o la millora de les capacitats i l’autonomia personal.

Conscients de la necessitat en el col•lectiu de persones amb discapacitat física d’aquesta fisioteràpia de manteniment, el CFC va oferir a la Federació ECOM la possibilitat que persones de les seves entitats federades d’àmbit català que no puguin accedir-hi per motius econòmics, disposin dels serveis d’un fisioterapeuta col•legiat voluntari per realitzar-li l’acció terapèutica requerida.

Voluntariat a través de Fisios Mundi
La participació de professionals col•legiats com a voluntaris en aquest projecte pilot d’ECOM i el Col•legi de Fisioterapeutes es realitza sota el conveni que al seu temps el CFC han firmat amb Fisios Mundi, ONG que té com a objectiu possibilitar tractaments de fisioteràpia a les persones sense recursos que en puguin tenir la necessitat. Totes dues organitzacions busquen “promoure accions destinades a millorar la salut de la població i, concretament, de les persones en risc d’exclusió social i sense possibilitat d’accedir a un tractament de Fisioteràpia que necessiten”.

Per participar com fisioterapeuta voluntari en la realització dels tractaments a Sant Boi en aquest projecte pilot, la selecció està permanentment oberta a: fisiosmundi@gmail.com i cfc@fisioterapeutes.cat.