Neix l'Agència pels Drets Civils i la No- Discriminació

Aquesta nova entitat serà el motor per a que totes les polítiques que afectin la ciutadania fomentin la igualtat d’oportunitats. Treballarà en la prevenció, però també ho farà de manera activa en els casos en què els drets civils s’hagin vulnerat.

L’agència pels Drets Civils i la No discriminació va ser presentada el passat mes de març al plenari del Consell Municipal per la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila. L’objectiu és donar un nou impuls al funcionament dels actuals serveis i programes municipals específics en matèria de drets civils i dotar-los de més coherència, eficiència i impacte entre la ciutadania.

L’Agència enfocarà la seva tasca a través de dos eixos de treball: la prevenció i la promoció que pretén formar i informar sobre els drets i els seus mecanismes de defensa; i l’atenció i l’assessorament per actuar activament en els casos que aquests drets s’han vulnerat. Alguns dels objectius específics són establir els espais i els programes que garanteixin el coneixement, la prevenció i la defensa dels drets civils a la ciutat, evitar els fenòmens de discriminació, fomentar la protecció dels drets de les persones que pertanyen a col•lectius específics, promoure els deures que tenen les persones com a ciutadans envers la societat, proporcionar informació a la ciutadania i dur a terme accions d’atenció, assessorament, mediació i sanció si ho permet el marc legal en aquells casos en què es vulnerin els drets individuals o col•lectius de la ciutadania.