Problemàtica dels Carrers de Plataforma Única, seguim treballant-hi

La plataforma ciutadana ‘Carrers per a tothom’, a la qual ECOM i l'entitat federada ASENDI van adherir-se el març del passat 2015, ha elaborat un document amb propostes de millora de l’accessibilitat i la seguretat dels carrers de plataforma única d'ús mixt: aquells en els quals circulen a la mateixa alçada vianants i vehicles, i en els quals per tant desapareix la diferenciació entre l’espai de vorera per als vianants i la calçada, la senyalització de creuaments, etc.

L’objectiu del disseny en plataforma única dels carrers era garantir l’amplada mínima de pas als itineraris de vianants a zones urbanes consolidades (com els cascs antics de molts municipis) perquè fossin accessibles quan amb un disseny tradicional amb vorera, calçada i creuaments amb rampa no era possible.

Però, lluny d’això, la col·locació de pilones que obliguen les persones (sobretot les usuàries de cadira de rodes) a circular per l’espai de calçada o la manca de senyalització adequada (tant vial com tàctil per a les persones invidents), està convertint aquest carrers en un perill per a moltes persones.

Més enllà de la interpretació inadequada de l’objectiu d’aquest disseny de carrer com a eina per pacificar el trànsit a les ciutats, està fent que es construeixin o transformin en carrers de plataforma única d’ús mixt carrers que no ho requerien sota els criteris d’accessibilitat i no s’estan fent accessibles físicament els carrers que sí ho necessitaven, tot malbaratant recursos públics com els provinents dels fons europeus FEDER -de desenvolupament regional-.

Actualment el disseny i la gestió d’aquests tipus de carrers és un buit legal i normatiu que està ocasionant problemàtiques tant a municipis catalans com d’arreu d’Espanya (com Sevilla o Saragossa), i tant des de diferents col·lectius i entitats com des de la plataforma ‘Carrers per a tothom’, s’insta a la seva regulació mitjançant el consens i la participació ciutadana a fi de validar la idoneïtat de les solucions per a tots els col·lectius.

El document elaborat per ‘Carrers per a tothom’ (que us podeu descarregar a través de l'enllaç que trobeu en aquesta pàgina), ha estat fruit d'una intensa feina col·laborativa durant mesos (on ECOM i ASENDI han participat activament), investigacions, treball de camp i deliberacions entre els diferents col·lectius. Les propostes que conté tenen en compte tant mesures de disseny com de mobilitat urbana, conscienciació i participació ciutadana. Tot plegat a fi de garantir uns carrers segurs i accessibles per a totes les persones, des de la perspectiva física, sensorial i cognitiva.

El 3 de desembre el document es va presentar als responsables del Consell d’Accessibilitat de Catalunya (a petició seva i com a òrgan competent que està treballant en la redacció del nou Codi d’Accessibilitat català) on va tenir una bona acollida, i els darrers dies del 2015 es va fer arribar a la regidoria d’urbanisme, la de mobilitat i l’Institut Municipal de persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

La plataforma 'Carrers per a tothom'

'Carrers per a tothom' és una plataforma ciutadana formada per diferents entitats de persones amb i sense diversitat funcional, nascuda a Barcelona el febrer de 2015 arrel de la necessitat d'espais de diàleg i treball conjunt entre els diferents sectors de la ciutadania amb diversitat funcional i les administracions públiques i els seus equips tècnics. La seva creació té com a detonant les obres de remodelació del Passeig de Gràcia de Barcelona, les problemàtiques d'accessibilitat derivades d'aquestes i la manca de resposta satisfactòria per als col·lectius afectats dels poders públics (municipals i autonòmics) competents en el disseny i construcció dels anomenats carrers de plataforma única d'ús mixt.

Actualment la plataforma Carrers per a tothom es troba en actiu amb l'objectiu de ser un espai obert de deliberació, consens i treball en xarxa entre col·lectius de diferents municipis, on es puguin generar propostes de millora d'accessibilitat universal en els àmbits de l’urbanisme i la mobilitat, i es faciliti la suma i intercanvi de coneixement i experiències.