Un 21% de les universitats espanyoles incompleix la llei en matèria de discapacitat, segons un estudi

Un 21% de les universitats espanyoles no inclou la variable discapacitat en el disseny dels plans d'estudis dels graus ofertats, cosa que és "il • legal" segons va apuntar el director de la Fundació Universia, Ramón Capdevila, durant la presentació ahir de l'observatori ' Universitat i discapacitat 'impulsat per la Fundació Universia i el CERMI i realitzat per la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC).
En aquest sentit, la investigació revela que davant aquest 21%, el 69% de les 48 universitats participants en l'estudi afirma haver inclòs la variable discapacitat en els seus plans d'estudis. D'aquestes, un 17% diu haver considerat aquest aspecte en el 100% dels plans i el 52% vol dir que només l'ha tingut en compte en les àrees de Ciències Socials i Jurídiques, de la Salut i Enginyeries.

A les universitats espanyoles estudien un total de 18.300 alumnes amb discapacitat. Concretament, l'estudi ha comptabilitzat fins 12.755 estudiants amb discapacitat a les universitats participants en l'observatori, el que representa un 1,1% del total d'alumnes. Aquest percentatge no varia de la pública a la privada.
A més, l'informe mostra que aquesta xifra disminueix fins a un 0,5% en els estudis de postgrau i màster (765) i fins al 0,3% en estudis de doctorat. Així mateix, el percentatge cau entre el personal docent i investigador, on les persones amb discapacitat representen el 0,4%.
Pel que fa al perfil de l'estudiant universitari amb discapacitat, de les dades es desprèn que és el d'un home (un 52% són homes) que té majoritàriament discapacitat física i que realitza estudis o té activitat docent o investigadora en la branca de Ciències Socials i Jurídiques. A més, es tracta d'un estudiant que estudia a distància, ja que en aquestes universitats representen el 2,1% del total d'alumnes respecte del 0,8% en modalitat presencial.
Així, tot i que, segons Capdevila, el nombre d'estudiants amb discapacitat s'ha doblat en els últims cinc anys (de 2007 a 2012), ha indicat que això pot ser degut no només a l'increment d'alumnes sinó al fet que aquesta dada no hagués aflorat del tot fins als darrers anys.
Respecte a les universitats, la recerca també revela que el 62% compta amb plans d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, que el 37% indiquen que les seves pàgines web tenen certificació d'accessibilitat (més les públiques que les privades), i que un 29% preveu per escrit la presència de persones amb discapacitat en els seus òrgans de govern i representació.

Font: Europa Press