Presentació de la Federació ECOM Tarragona: visualitzar un moviment

El passat 10 d’octubre va tenir lloc al Palau Municipal de l’Ajuntament de Tarragona la presentació pública de la Federació ECOM Tarragona, recentment constituïda. L’acte, presidit per Victòria Pelegrín, Tinent d’Alcade coordinadora de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament, va ser conduït pel periodista radiofònic Joan Andreu Pérez i va comptar amb l’aportació de Jordi Tous, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Jaume Marí, president de la Federació que a hores d’ara aixopluga 9 entitats, va remarcar el sentit de festa que havíem de compartir pel fet que es visualitzés la vertebració d’un col·lectiu que en les nostres comarques no havia tingut cap llarg recorregut. La reunió, força participada, va tenir inici amb el to greu, imprès per la performance oferta pel grup Al Trot Teatre, formació sorgida en el si del Centre Ocupacional “Gresol” de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.