Llencem un nou Kit d’Accessibilitat: L’informe sobre l’estudi de la problemàtica d’accés dels escúters al transport públic i proposta de solució, elaborat per ECOM

DONAT QUE ARA AQUEST ÉS UN TEMA D’ACTUALITAT –JA QUE EN DIFERENTS TERRRITORIS S’ESTÀ COMENÇANT A ABORDAR LA SEVA REGULACIÓ–, CREIEM OPORTÚ DIFONDRE DE NOU AQUEST ESTUDI QUE ECOM VA ELABORAR EL 2015, AMB LA VOLUNTAT DE CERCAR SOLUCIONS A UNA PROBLEMÀTICA QUE CADA COP AFECTA MÉS PERSONES AMB DISCAPACITAT

Amb l’objectiu de seguir compartint i promovent el coneixement obert en matèria d’accessibilitat, ECOM llença aquest mes de juliol un nou Kit d’Accessibilitat. En aquest cas, coincidint que en diferents territoris s’està començant a abordar la regulació de l’accés dels escúters al transport públic, i de la recent posada en marxa d’una prova pilot a la ciutat de Barcelona, hem vist adequat treure de nou a la llum i donar visibilitat a l’informe que vam elaborar el 2015 sobre la problemàtica de l’accés dels escúters al transport públic, en el qual ja fèiem una proposta concreta de solució.

Aquest document, que ara tornem a difondre ‘encapsulat’ en un ‘kit’, el vam difondre a tots els agents implicats i amb competències per a resoldre aquesta qüestió, el mateix 2015, instant-los a actuar ja per a regular aquest buit legal que cada cop està afectant a més persones, donada la proliferació de l’ús d’escúters entre les persones amb discapacitat i la gent gran amb problemes de mobilitat.
Com ja vam fer manifest fa unes setmanes al comunicat de premsa que vam emetre als mitjans de comunicació, ECOM instem les diferents parts i administracions que actualment estan treballant aquesta qüestió dels escúters (en aquest cas, estatal, catalana i municipal de Barcelona) a posar en comú informació i experiències per tal d’optimitzar recursos i avançar conjuntament en el consens d'una solució que permeti garantir el dret a la mobilitat a totes les persones a tot el territori i, sobretot, a que comptin amb la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat per a la seva definició, com a principal col·lectiu afectat per aquesta problemàtica.

Els Kits d’Accessibilitat d’ECOM és una iniciativa que pretén afavorir l’accessibilitat al propi coneixement sobre accessibilitat i promoure el coneixement obert en aquesta matèria ja que considerem que això és clau per poder seguir avançant en l’objectiu de l’accessibilitat universal. Bàsicament, consisteix en difondre on line periòdicament diferents kits (o càpsules) de coneixement sobre accessibilitat, produïts tant arran de col·laboracions amb altres entitats o moviments socials, com a través de processos de participació i co-creació amb persones de les entitats federades a ECOM.