Torre Jussana crea un Fons Documental Associatiu

El Centre de Serveis a les Associacions Torre Jussana ha creat el Fons Documental Associatiu, amb el suport de la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona, una iniciativa que posarà a disposició de totes les entitats i persones de la ciutat de Barcelona.
L’objectiu d’aquest fons és recopilar i difondre els documents i bibliografies especialitzades en el món associatiu, del tercer sector i polítiques públiques sobre participació ciutadana i actituds socials. Actualment compta amb més de 600 títols i s’actualitza mitjançant l’adquisició de nova bibliografia i la donació d’entitats, administracions públiques i particulars.
Aquestes publicacions s’ofereixen en servei de préstec gratuït i van dirigides, sobretot, a persones vinculades a associacions, fundacions i cooperatives; estudiants i investigadors sobre l’associacionisme, tercer sector, polítiques públiques sobre la participació; així com professionals de l’administració pública i altres sectors relacionats amb aquestes temàtiques.
La finalitat del fons és servir d’eina al món associatiu de la ciutat junt amb la formació i assessoraments especialitzats que ara mateix està oferint Torre Jussana a les entitats a fi d’acompanyar-les en la seva creació i gestió, intentant resoldre els seus dubtes del dia a dia en relació amb assumptes jurídics, econòmics, de resolució de conflictes o de subvencions, entre d’altres.